Oferte locuri de munca top

128 mil lei pentru modernizarea a 46 km de drum judetean

Astăzi a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Modernizarea infrastructurii de transport pe traseul Traian – Peceneaga – Ostrov – Dăeni – Făgărașu Nou”, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului este: 128.928.575,62 lei, (aprox. 27.142.858 euro) din care:  Valoare totală eligibilă: 128.822.162,71 lei și  Valoare totală neeligibilă: 106.412,91 lei

Proiectul are ca obiect modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Traian – Peceneaga–Ostrov–Daeni–Fagarasu Nou.

Lungimea totală a sectoarelor de drum aflate pe teritoriul județului Tulcea supuse modernizării este de L=46,332 km.

În cadrul acestui proiect, modernizarea drumului județean este împărțită în două tronsoane:

Tronsonul I al drumului județean DJ 222F km 17+047 – km 46+877, face legatura între localitățile Daeni–Ostrov–Peceneaga–Traian (Intersectia cu DJ 222B, km 55+531), având o lungime de 29,830 km. Ø Tronsonul II al drumului județean DJ 222G, km 0+000 – km 16+502, face legatura între localitatile Daeni–Fagarasu Nou–Drumul National DN 22A(km. 50+250) cu o lungime de 16,502 km.

Tronsoanele de drum județean, propuse spre a fi modernizate în cadrul proiectului, constituie unică legătură cu drumul național DN22A prin care se asigură conectivitatea indirectă la coridorul TEN-T (drumul național DN22 -E87 Constanta – Tulcea – Braila – Galați).

1.Activitatea de modernizare infrastructură de transport regional pe traseul

Traian – Peceneaga – Ostrov – Daeni – Fagarasu Nou pe o lungime de 46,332 km.

Lucrările proiectate constau în principal din:

– înălțarea liniei roșii a drumului, pe o grosime medie de 30-35 cm prin asternerea structurii rutiere noi peste structura rutiera existentă, între km 21+000 și km 22+000 a DJ 222F, din cauza faptului ca în perioadele în care apele Dunarii cresc, acestea indundă drumul, producând infiltrații în infrastructura acestuia;

– repararea defecţiunilor de tipul burduşirilor şi a refulărilor de margine;

– realizarea unei îmbrăcăminţi bituminoase în 2 straturi, prin frezarea straturilor asfaltice existente;

– aducerea drumurilor judetene la parametrii corespunzatori clasei tehnice IV, prin realizarea casetelor de largire a structurii rutiere;

– amenajarea dispozitivelor de colectare şi scurgere a apelor pluviale prin: amenajarea de santuri pereate si nepereate, precum si de rigole carosabile din beton și reparatia podetelor existente si completarea acestora cu podete noi, acolo unde acest lucru este necesar;

– amenajarea acceselor laterale şi/sau a drumurilor laterale prin asfaltare pe o lungime ce nu va depasi limita de proprietate a Consiliului Judetean Tulcea; — amenajarea de trotuare pentru circulatia pietonala in intravilanul localitatilor, acolo unde limitele de proprietate permit acest lucru;

– amenajarea de piste de ciclisti în intravilanul localitatilor, acolo unde limitele de proprietate permit acest lucru;

– amenajarea stațiilor de autobuz cu alveole și dotate cu mobilier;

– realizarea semnalizării orizontale verticale pentru desfasurarea în conditii de siguranta a circulatiei rutiere;

– realizarea de marcaje rutiere pentru semnalizarea orizontală şi completarea semnalizării verticale, indicatori de circulaţie noi acolo unde acestea lipsesc;

– realizarea de locuri de parcare noi sau refugii, acolo unde terenul permite, fără intervenţii masive la terasamente.

  1. Activitatea de reabilitare și modernizare poduri

Se vor reabilita și moderniza 6 poduri:

  1. POD PESTE CANAL la km 9+442 – pe DJ 222G
  2. POD PESTE PARAU la km 12+586 – pe DJ 222G
  3. POD PESTE CANAL la km 17+465 – pe DJ 222F
  4. POD PESTE VALEA PUNGII la km 18+971 – pe DJ 222F
  5. POD PESTE VALEA ROSTILOR la km 24+542 – pe DJ 222F
  6. POD PESTE VALEA HOGEI la km 30+606 – pe DJ 222F.

3.Activitatea de refacere a mediului înconjurător aferent infrastructurii de transport

Soluţiile tehnice de modernizare a drumurilor propuse în proiect au în vedere armonizarea relaţiei drumului cu mediul înconjurător. Lucrările proiectate nu sunt poluante și îmbunătățesc condițiile de proțectie a mediului înconjurător.

 

 

Citiți și:

In octombrie va incepe construirea unei cladiri de birouri

Peste 51 mil euro pentru lucrări de drumuri

Un hotel cu 14 niveluri va fi construit in cadrul unui mare proiect

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/ iunie 2019

Sus
Translate »