Heidelberg Cement

20.000 lei, gratuit de la stat pentru racordarea la utilitati si reabilitare termica

Pentru racordarea la rețelele de apă, canalizare și gaze sau pentru reabilitarea termică a locuinței ar putea fi acordate ajutoare financiare nerambursabile gospodăriilor din Regiunea de Nord – Est a României.

Aceasta conform unui proiect de Ordonanță de Urgență, aflat în dezbatere publică până la sfârșitul lunii mai.

Mai exact, susţinerea financiară va consta atât într-un ajutor nerambursabil pe o gospodărie, cât şi în garantarea de către stat a creditului persoanei fizice utilizat pentru modernizarea energetică a locuinţei sau conectarea la reţele de apă, canalizare şi gaze, astfel:

* ajutor nerambursabil de 20.000 lei pentru izolarea termică şi energetică prin anvelopare şi tâmplărie termoizolantă, încălzire cu centrale termice, apă caldă menajeră prin sisteme solare, amenajarea de grupuri sanitare în interiorul locuinţei şi conectarea gospodăriilor la reţeaua de apă, canalizare şi gaze;

* garanţie în nume şi cont stat de maximum 40.000 lei din valoarea creditului contractat de beneficiar, excluzând dobânzile şi comisioanele aferente, cu condiţia ca aceste credite să finanţeze exclusiv cheltuieli eligibile aferente proiectului.

Sumele acordate ca ajutor nerambursabil vor fi suportate din bugetul de stat, respectiv din bugetul Secretariatului General al Guvernului, prin bugetul Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză.

Beneficiarii acestui Program vor fi persoane fizice, deţinătoare ale unei gospodării care îndeplineşte condiţiile de eligibilitate. In cazul mai multor persoane fizice deţinătoare, o singură persoană din gospodărie va face cerere, respectiv persoana împuternicită să îi reprezinte.

Beneficiarii trebuie să deţină dreptul de proprietate/închiriere/locaţiune, după caz, pentru gospodăria în care se implementeaza proiectul de modernizare.

În cadrul acestui Program se consideră cheltuieli eligibile următoarele cheltuieli ale beneficiarului, inclusiv a familiei acestuia:

  1. a) achiziția de servicii pentru realizarea de lucrări/construcții pentru eficienţa energetică în gospodărie, respectiv lucrări de izolare termică şi energetică prin anvelopare şi tâmplărie termoizolantă;
  2. b) achiziţia de tehnologii si echipamente pentru realizarea economiei de energie, iluminat eficient, precum şi de centrale termice;
  3. c) achiziţia de sisteme solare în vederea asigurării locuinţei cu apă caldă menajeră;
  4. d) achiziția de servicii pentru realizarea de lucrări/construcții în vederea amenajării de grupuri sanitare în interiorul locuinţei;
  5. e) achiziția de servicii pentru realizarea de lucrări/construcții în vederea conectării gospodăriilor la reţeaua de apă, canalizare şi gaze;
  6. f) achiziţia de materiale de construcţii pentru lucrările/construcţiile prevăzute la acest articol;
  7. g) achiziția de servicii pentru elaborarea documentațiilor pentru obţinerea avizelor/acordurilor/autorizaţiilor, după caz, inclusiv taxele aferente obținerii acestor documente.

Cum va funcționa Programul

Pentru a beneficia de finanţări în cadrul Programului guvernamental „Dezvoltarea Regiunii Nord – Est”, persoanele fizice îndreptăţite vor adresa o cerere unităţii administrativ teritoriale din localitatea unde se situează locuinţa/gospodăria.

Unităţile administrativ teritoriale verifică cererile şi documentele ataşate şi după certificarea valabilităţii acesteia o transmite la prefectură, ataşată unui tabel centralizator al solicitărilor. După certificarea valabilităţii, unităţile administrativ teritoriale semnează cu beneficiarii aprobaţi contractele de finanţare.

Prefecturile transmit tabelul centralizator al solicitărilor şi suma necesară către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză. Comisia Naţională virează fiecărei prefecturi, într-un cont special constituit, sumele solicitate.

Prefecturile repartizează sumele solicitate către fiecare unitate administrativ teritorială, în baza contractelor de finanţare. Modelul de contract de finanţare este aprobat prin Ordin al Preşedintelui CNSP şi va fi publicat pe site-ul instituţiei.

În baza contractelor de finanţare, beneficiarii vor transmite la unităţile administrativ teritoriale documentele justificative pentru utilizarea sumei alocate, conform cheltuielilor eligibile prevăzute în viitoarea ordonanţă de urgenţă.

Posibilitatea de accesare a unui credit

Beneficiarii vor putea accesa un credit pentru cheltuielile eligibile care depăşesc suma de 20.000 lei la una din băncile acceptate în Program.

Ministerul Finanţelor Publice va publica pe site-ul instituţiei băncile partenere, care au fost acceptate să acorde credite în cadrul acestui program guvernamental. Garanţiile se acordă în limita plafonului aprobat şi în funcţie de criteriile specifice prevăzute în normele şi procedurile interne de creditare ale băncilor şi în normele de garantare ale Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi ale Fondului Român de Contragarantare.

 

 

Citiți și:

In toamna va demara un proiect cu 230 apartamente, in Capitala

Turn cu 21 niveluri, in pregatire, la malul marii

Cresteri valorice ale contractelor in executie

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/ mai 2019

Sus
Translate »