Oferte locuri de munca top

200 mil lei, aprobati de Guvern, pentru reducerea riscului de inundatii

Pentru scoaterea de sub efectul inundaţiilor Guvernul a aprobat realizarea în regim de urgență a unor lucrări cu rol de apărare a localităţilor riverane cursurilor de apă pe care s-au înregistrat viituri.

Astfel, a fost aprobată suplimentarea cu suma de 194.606 mii lei a bugetului Ministerului Apelor și Pădurilor din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului.

Fondurile se utilizează pentru realizarea în regim de urgenţă a lucrărilor pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în perioada februarie – mai 2019 la lucrările de gospodărire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului.

Lucrările propuse pentru prevenirea şi înlǎturarea efectelor calamitǎţilor naturale produse de inundaţii pe cursurile de apă din județele Arges, Bistrița – Năsăud, Bihor, Cluj, Caraș-Severin, Covasna, Gorj, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Neamţ, Satu Mare, Sălaj, Timiş, Vaslui, Vrancea.

Beneficiarul lucrărilor este Administraţia Naţională „Apele Române” care realizează investiţia prin intermediul Administraţiilor Bazinale de Apă Someș-Tisa, Crișuri, Mureș, Banat, Argeș-Vedea, Jiu, Olt, Siret și Prut-Bârlad.

Elaborarea documentațiilor tehnico-economice și execuția lucrărilor se contractează de către Administrația Națională „Apele Române”.

Lucrările de investitii propuse vor face parte din schemele de amenajare bazinale realizate potrivit prevederilor Directivei 2007/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind evaluarea şi gestionarea riscurilor de inundaţii şi în concordanţă cu Hotărârea Guvernului nr. 846/2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/ iunie 2019

Sus
Translate »