Oferte locuri de munca top

260 de instalatori au fost validati pentru Programul sistemelor fotovoltaice

Un pas înainte important a fost făcut pentru cei interesați să devină prosumatori în urma instalării de sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, pentru ca mai apoi să livreze în rețea surplusul rămas după acoperirea necesarului de consum în rețeaua națională. Mult așteptata listă a instalatorilor validați de către Administrația Fondului pentru Mediu a fost făcută publică (atașată la finalul articolului).

În total, 260 de companii au fost validate, acestea acoperind aproape toate județele din țară, mai puțin județul Bistrița Năsăud.

Prin Programul pentru instalarea sistemelor de fotovoltaice, statul finanțează trei tipuri de cheltuieli:

* cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3kWp (sistemul de panouri fotovoltaice, invertor, conexiuni, tablou electric)

* cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice (15% din costurile echipamentelor şi instalaţiilor electrice)

* TVA aferentă cheltuielilor eligibile

Finanţarea de la stat se acordă în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 20.000 lei.

Cine beneficiază de finanțare

În cadrul Programului, beneficiază de finanțare:

* persoanele fizice cu domiciliul în România

* proprietarul imobilului construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice

* persoanele fizice care au acordul tuturor proprietarilor cu privire la implementarea proiectului, în situaţia în care imobilul construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice este deţinut în coproprietate (copropietarii semnează pe cererea de finanțare)

Imobilul nu trebuie să facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică

* Persoanele fizice care nu au obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local.

Etapele Programului

* Înscrierea solicitantului la instalatorul validat, prin prezentarea documentelor solicitate prin Ghidul de finanțare acestuia; dacă documentele sunt conforme cu cerințele din ghid, iar solicitantul îndeplinește criteriile, instalatorul REZERVĂ suma solicitată, care se scade din valoarea alocată regiunii geografice din care face parte solicitantul.

ATENȚIE! Ținând cont că fondurile alocate regiunilor geografice se consumă prin rezervarea sumelor solicitate de persoanele fizice, acestea trebuie să depună diligențele necesare obținerii documentelor prevăzute de ghid pentru prima etapă și să se adreseze, în cel mai scurt timp, la un instalator validat, pentru înscriere.

* Aprobarea finanțării de către AFM și publicarea persoanelor fizice aprobate

* În termen de 90 de zile de la data publicării rezultatelor, persoana fizică aprobată, prin intermediul instalatorului ales, are obligația să comunice la AFM avizul tehnic de racordare.

ATENȚIE! Dacă avizul tehnic de racordare nu este înscris, de către instalatorul validat, în aplicația informatică în termenul de 90 de zile, persoana fizică pierde dreptul de a semna contractul de finanțare.

* Cu cei care comunică avizul tehnic de racordare în termenul de 90 de zile, AFM semnează contractul de finanțare nerambursabilă.

* Implementarea proiectului se realizează în termen de 8 luni de la semnarea contractului de finanţare nerambursabilă, termen în care beneficiarul final depune la instalatorul validat certificatul de racordare şi încheie cu acesta toate formalităţile privind recepţia sistemului de panouri fotovoltaice, emiterea facturii şi plata contribuţiei proprii. Nerespectarea acestui termen conduce la neplata sumelor din partea AFM.

* Beneficiarul finanțării achită instalatorului contribuția proprie (ex. de calcul – în situația unei investiții cu valoarea totală de 22.230 lei, finanțarea acordată este de 20.000 lei pentru o putere instalată de cel puțin 3kWp, iar contribuția proprie a persoanei fizice este de 2.230 lei; în situația în care investiția are o valoare totală de peste 22.230, finanțarea este de 20.000 lei, iar persoana fizică susține diferența).

 

Descărcați aici Lista instalatorilor validați AFM

 

 

 

 

 

Citiți și:

Centru medical de excelenta, in pregatire in Capitala

Proiect de lux, in zona selecta a Capitalei

Cladire cu functiuni mixte, propusa in zona centrala a Capitalei

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/ iul-aug 2019

Sus
Translate »