Oferte locuri de munca top

3 mil euro pentru modernizarea Colegiului Tehnic din Aiud

Colegiul Tehnic din Aiud, județul Alba, va fi modernizat cu peste 3 milioane de euro din bugetul REGIO 2014 – 2020.

Municipiul Aiud implementează în total șase proiecte REGIO, a căror valoare totală este de aproape 20 milioane euro. Două dintre aceste proiecte, având o valoare totală de peste 20 milioane de lei, sunt destinate dezvoltării climatului educațional. Cel mai important dintre acestea, semnat recent, este contractul de finanțare nerambursabilă pentru ”Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud”, a cărui valoare totală este de aproape 16 milioane lei.

Proiectul se va încheia în ultimul trimestru al anului 2023.

Lucrările prevăzute includ intervenții la corpurile de clădire C1, C2, C3 și C9.

Corpul C1 are funcțiunea de școală, cu regimul de înălțime P+2E.

Corpul C2 are tot funcțiunea de școală, reprezentând corpul de clădire principal din incintă. Regimul de înălțime al acestei clădiri variază între P+E și S+P+4E, în cadrul turnului principal. Corpul C3 are funcțiunea de Anexă socială, iar Corpul C9 are funcțiunea de Casa poartă.

În urma intervențiilor, structura de rezistență a clădirilor menționate va rămâne aceeași, realizându-se doar reparații structurale, unde este cazul.

Învelitorile vor fi realizate astfel încât să asigure colectarea și dirijarea apelor pluviale cât mai departe de clădiri.

Lucrările de reabilitare și modernizare vor cuprinde reabilitarea termică, renovare, reparații la acoperișuri, înlocuirea învelitoarelor unde este cazul, reparații la pereți și tavane, zugrăveli interioare și exterioare, refacerea grupurilor sanitare, înlocuirea pardoselilor în sălile de clasă, pe holuri și pe casa scării, precum și înlocuirea tuturor rețelelor și instalațiilor (termice, electrice, sanitare). De asemenea, se va construi o scară de evacuare în caz de incendiu, pe structura independentă.

”Valoarea totală a proiectelor gândite de noi în această perioadă, 2014-2020, se apropie de 100 milioane lei, din care peste 20% sunt dedicați educației.(…) Echipele tehnice de implementare a proiectelor au misiunea de a monitoriza investițiile și urmează să pregătim noi cereri de finanțare, pentru a crește calitatea vieții cetățenilor din oraș”, a declarat Iulia Adriana Oana Badea, primar în municipiul Aiud.

Resursele financiare necesare proiectului ”Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud” sunt alocate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale. Proiectul va fi definitivat până în 30 noiembrie 2023.

Valoarea totală a cererii de finanțare este de 15.915.858 de lei, din care suma nerambursabilă este de aproape 3.35 milioane de euro (15.596.375 de lei), diferența fiind reprezentată de contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile și neeligibile.

Investiția, prin care vor fi reabilitate patru corpuri de clădire ale acestei unități de învățământ, este încadrată în Prioritatea de investiții 10.1, dedicată educației și formării, în Programul REGIO 2014-2020, gestionat la nivel regional de ADR Centru.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus
Translate »