Erdbewegung-Osteuropa

500 mii euro nerambursabili, pentru construirea de centre pentru batrani

Pentru construcţia, reabilitarea şi/sau înfiinţarea, amenajarea şi dotarea de rezidenţe pentru persoanele vârstnice Guvernul va acorda ajutoare nerambursabile de până la 500.000 de euro.

În acest sens, a fost  adoptat în ședința de ieri un Memorandum privind instituirea schemei de ajutor de minimis pentru finanțarea Programului „Ana Aslan – gROwth, rezidenţe pentru vârstnici.

Conform documentului, susţinerea financiară va fi plătită la terminarea lucrărilor şi după obţinerea autorizaţiei de funcţionare provizorie de la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, diferenţiat în funcţie de localizarea rezidenţei, după cum urmează:

* până la 50% dacă rezidenţa se afla într-o localitate din primele 10 judeţe după nivelul de dezvoltare regională;

* până la 75% dacă rezidenţa se afla într-o localitate din următoarele 10 judeţe după nivelul de dezvoltare regională;

* până la 100% dacă rezidenţa se afla într-o localitate din ultimele 20 de judeţe după nivelul de dezvoltare regională.

Schema de ajutor de minimis se derulează până la 31 decembrie 2020, cu posibilitatea de prelungire. Bugetul estimat al măsurii pentru perioada 2019 – 2020 este de 4 miliarde de lei, din  care 2 miliarde lei în anul 2019, sume incluse în bugetul pentru acest an sub formă de credite de angajament.

Pot aplica pentru acordarea acestui ajutor de stat persoane juridice de drept privat, inclusiv organizaţii neguvernamentale, fundaţii şi/sau grupuri fiscale, aşa cum sunt prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, care vor realiza construcţia şi/sau înfiinţarea, amenajarea şi dotarea centrelor rezidenţiale cu standarde adecvate de locuire şi îngrijire a persoanelor vârstnice.

Numărul total de beneficiari este de circa 2000 de societăţi.

Vor putea fi eligibile atât cheltuielile de construcție, reabilitare, amenajare și dotare, cât și cele pentru asigurarea utilităților necesare, respectiv: alimentare cu apă și gaze naturale, canalizare, agent termic, energie electrică, telecomunicaţii.

Centrele rezidențiale pentru vârstnici trebuie să îndeplinească o serie de standarde de capacitate și condiții de locuire, între care:

* să ofere condiţii de cazare adaptate atât persoanelor singure, cât şi pentru 2 sau 3 persoane (garsoniere sau apartamente), asigurându-se 25 mp/persoană.

* pentru persoanele vârstnice cu probleme medicale, personalul însoţitor se va asigura de către rezidenţă, dacă personalul medical consideră că este oportun;

* construcţiile vor avea maxim un etaj, dacă nu au lift,  pentru a facilita deplasarea locatarilor şi a personalului medical şi de asistentă;

* se va asigura un spaţiu suficient pentru personalul medical, inclusiv cu minim de dotare cu echipament medical, precum și spaţii de recreere.

Destinaţia investiţiei în centre rezidenţiale pentru persoanele vârstnice dependente va fi menţinută cel puţin 10 ani de la obţinerea autorizaţiei de funcţionare, în caz contrar investitorul va rambursa suma obţinută ca ajutor de minimis.

Comisia Națională de Strategie şi Prognoză este furnizorul, iniţiatorul și administratorul schemei de ajutor de minimis.

Pentru intrarea în aplicare a acestui Program, urmează să fie adoptată o Hotărâre de Guvern, ce va include reglementări detaliate în acest sens.

 

 

 

Citiți și:

Doi mari constructori lupta pentru un contract pe Valea Prahovei 

Servicii mai scumpe pentru demolarea caselor

Noua sansa pentru oportunitatea unei investitii imobiliare de 300 mil euro

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/ mai 2019

Sus
Translate »