Oferte locuri de munca top

65 mii mp langa Bucuresti, scosi la vanzare de stat prin licitatie

Două terenuri, însumând peste 65 mii mp, împreună cu mai multe construcții sunt scoase la vânzare de către Fisc prin licitație publică la sfârșitul acestei luni. Licitația va avea loc la data de 27 februarie 2019, la ora 13.00, în localitatea Buftea, b-dul Mihai Eminescu, nr. 1.

Primul teren intravilan are o suprafață de 54.047 mp și este situat în orașul Buftea, str. Liceului, nr. 37, județul Ilfov. Construcțiile edilitare care se află pe acest teren au o suprafață de 13.803 mp.

Prețul de pornire a licitației este de 2.350.000 lei, exclusiv TVA.

Cel de-al doilea teren intravilan are o suprafață de 11.503 mp, situat în orașul Buftea, str. Răsăritului, nr. 90, județul Ilfov. Pe acesta se află 13 construcții. Preț de evaluare este de 1.105.700 lei exclusiv TVA.

În prezent, atât terenurile, cât și clădirile, se află în proprietatea debitorului Agroindcom Chitila SA, cu domiciliul în Otopeni, Șos. Odăii, nr. 22, județul Ilfov.

Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat și până la acel termen să prezinte ofertele de cumpărare.

Cei interesați trebuie să prezinte mai multe documente, cu cel puțin o zi înainte de data licitației:

* oferta de cumpărare

* dovada plățiit axei de participare/ a constituirii garanției

* împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant

* pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului

* pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română

* pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate

* pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/pașaport

* declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

 

 

Citiți și:

Un cunoscut om de afaceri va construi un spital in tara

In ce zone ale tarii este mare cererea de apartamente

8 hale logistice vor fi construite pe un teren de peste 22 ha

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.8/ nov-dec 2018

 

Sus
Translate »