Erdbewegung-Osteuropa

8.000 lei minim brut pentru un loc de munca inalt calificat

Noţiunea de „salariul minim brut lunar” în funcție de nivelul de calificare este prevăzută într-un nou proiect de act normativ elaborat de Ministerul Finanțelor. Acest proiect propune mai multe modificări pentru schema de ajutor de stat acordat întreprinderilor care creează, pentru fiecare locație a realizării investiției, cel puțin 10 de locuri de muncă.

„Salariul minim brut lunar” în funcție de nivelul de calificare este propus să fie ȋn valoare de 8.000 lei pentru un loc de muncă înalt calificat (circa 4.600 lei net), respectiv ȋn valoare de 5.500 lei pentru un loc de muncă calificat (circa 3.200 lei net).

Proiectul precizează că locuri de muncă ”ȋnalt calificate” sunt cele ocupate de persoane care deţin o diplomă din ȋnvăţământul postliceal sau superior iar ”calificate” sunt locurile de muncă ocupate de persoane care deţin o diplomă emisă de o instituţie de ȋnvăţământ sau un certificat de calificare emis de un furnizor autorizat.

Același proiect propune introducerea posibilității demarării proiectului de investiții după depunerea cererii pentru finanțare.

De asemenea, sunt prevăzute modificări ale pragului minim de creare a locurilor de muncă, precum şi a categoriei acestora, respectiv minimum 30 locuri de muncă ȋnalt calificate şi calificate.

Pentru 29 de județe, mai slab dezvoltate, în care PIB-ul pe cap de locuitor este mai mic sau egal cu 80% din media pe țară, numărul de noi locuri de muncă va fi diminuat la 15.

Noi obligații

Este propusă intoducerea obligaţiei de a menține locurile de muncă create pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la data ocupării fiecărui loc de muncă, cu nivelul salariului mediu cel puțin la nivelul salariului mediu lunar calculat în perioada de plată stabilirea mecanismului de recuperare proporțională a ajutorului de stat plătit în funcție de numărul de locuri de muncă care nu sunt menținute.

O altă obligativitate ar urma să fie eliminată. Este vorba despre cea prin care operatorul economic nu trebuia să înregistreze debite restante la bugetul general consolidat al statului la momentul depunerii cererii de acord pentru finanțare. Nu va mai fi solicitat Certificat de atestare fiscală la momentul depunerii cererii de acord pentru finanţare. Această obligație rămâne valabilă la momentul plății ajutorului de stat, acestea fiind solicitate de reprezentanţii DGAS, conform propunerilor.

Alte modificări:

* înlocuirea mecanismului de depunere a cererilor pentru finanțare în sesiuni cu mecanismul de depunere continuă și eliminarea selecției pe bază de punctaj;

* introducerea condiţiei potrivit căreia contribuţia întreprinderii la creşterea economică şi dezvoltarea regională trebuie să fie cel puţin egală cu valoarea ajutorului de stat acordat;

* flexibilizarea procedurii de plată a ajutorului de stat, prin eliminarea condițiilor referitoare la crearea a minimum 10 locuri de muncă la depunerea primei cereri de plată, precum și la numărul maxim de cereri care se pot depune într-un an calendaristic;

* introducerea condiției de depunere a cererilor de plată a ajutorului de stat până la data de 30 septembrie a fiecărui an, în vederea asigurării unei gestionări eficiente a bugetului alocat schemei;

Sunt considerate cheltuieli eligibile, costurile salariale pentru locurile de muncă nou-create, reprezentând salariul brut, în limita salariului mediu brut pe economie, şi contribuţiile obligatorii ale angajatorului aferente, înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi.

Ajutorul de stat se plăteşte după efectuarea totală sau parţială a cheltuielilor eligibile aprobate prin acordurile pentru finanţare.

Procesul de evaluare a cererilor de acord pentru finanţare se desfăşoară în două etape şi implică acordarea unui punctaj întreprinderilor, în vederea încadrării în bugetul anual alocat schemei.

În prezent, bugetul maxim al schemei de ajutor de stat este de 2.700 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 600 milioane euro, cu posibilitatea suplimentării, bugetul anual maxim fiind de 450 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 100 milioane euro.

 

Descărcați aici Proiectul de Hotărâre

 

 

 

 

Citiți și:

Un cunoscut dezvoltator imobiliar pregateste un mare proiect   

Cladire de birouri, cu 10 niveluri, in curs de autorizare

Spatii industriale si de depozitare asteapta de un an aprobarea documentatiei

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/ sept 2019

Sus
Translate »