Erdbewegung-Osteuropa

814 cereri aprobate pentru Programul Casa Verde

Un număr de 814 cereri de finanţare şi şase contestaţii au fost aprobate în cadrul Programului Casa Verde pentru persoane fizice, potrivit Administraţiei Fondului pentru Mediu din Ministerul Mediului. (lista poate fi consultată aici)

Anul acesta Guvernul va finanţa proiecte şi programe pentru protecţia mediului în valoare de aproximativ 1 miliard de lei, constând în alocări bugetare şi credite de angajament. În acest context, Executivul de la Palatul Victoria a alocat aproape 110 milioane de lei pentru Programul Casa Verde privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă.

Cheltuielile eligibile sunt reprezentate de achiziţia de sisteme de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv a celor destinate înlocuirii sau completării sistemelor clasice de încălzire, cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului, precum şi taxa pe valoare adăugată. Totuşi, sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă.

Este considerat eligibil solicitantul, care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
* Este persoană fizică şi are domiciliul pe teritoriul României;
* Este proprietar sau coproprietar al imobilului-teren şi al imobilului-construcţie pe care se implementează sistemul de încălzire pentru care se solicită finanţare. Imobilele nu trebuie să facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
* Nu are obligaţii restante la bugetul de stat, bugetul local sau bugetele locale, conform legislaţiei naţionale în vigoare;
* În activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;
* Nu a mai primit finanţare în cadrul aceluiaşi program pentru acelaşi imobil în sesiunile derulate anterior.

 

 

Revista – Rasfoieste revista ARENA Constructiilor , editia iul-aug 2017 (click aici)

TopJobs  –  Oferte locuri de munca in constructii (click aici)

Newsletter – Primesti gratuit stirile ARENA Constructiilor ! click aici!

Sus
Translate »