BERGERAT

Achizitii publice: Controlul ex ante, executat la cerere

O nouă modificare a fost făcută funcției de control ex ante, valabilă pentru procesul de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii. Aceasta a fost aprobată de Guvern în ședința de ieri, prin Ordonanță de Urgență.

Astfel, controlul ex ante exercitat de ANAP se desfășoară ”la solicitarea autorității contractante” pe bază de liste de verificare. Acesta vizează verificarea conformității cu dispozițiile legale aplicabile din punctul de vedere al regularității și calității.

Hotărârea Guvernului este motivată de necesitatea adoptării unor măsuri care să asigure abordarea unitară în cadrul sistemului de control ex ante în domeniul achizițiilor publice/sectoriale/concesiuni.

În caz contar, exista riscul diminuării gradului de cheltuire a fondurilor alocate, inclusiv a fondurilor europene. Consecința cea mai gravă în acest caz o reprezenta, susține Guvernul, amânarea/întârzierea implementării unor proiecte de investiții majore, cu impact social și economic la nivel național sau local.

Amintim faptul că legea stabilea înainte de această modificare ca exercitarea controlului ex ante de către ANAP să se desfășoare ”pe bază de liste de verificare şi vizează verificarea conformităţii cu dispoziţiile legale aplicabile din punct de vedere al regularităţii şi calităţii”.

Textul actual al prevederii legisaltive este ”Controlul ex ante exercitat de ANAP potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se desfășoară la solicitarea autorității contractante pe bază de liste de verificare și vizează verificarea conformității cu dispozițiile legale aplicabile din punctul de vedere al regularității și calității”

 

 

 

Citiți și:

In Capitala va incepe construirea unui ansamblu cu peste 220 de apartamente

50 mil lei pentru extinderea a doua strazi, din bugetul local

Va creste oferta de spatii logistice

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.1/ martie 2019

Sus
Translate »