Oferte locuri de munca top

Achizitii publice: cum vor fi modificate contractele

Modalitățile de modificare a contractelor încheiate în domeniul achizițiilor publice urmează să fie clarificate printr-o nouă instrucțiune de către ANAP.

Astfel, modificările permise ale contractului, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, vor putea fi realizate cu condiția ca valoarea cumulată a acestora să nu conducă la neaplicarea prevederilor legale prin care autoritățile contractante sunt obligate să respecte anumite praguri valorice.

De asemenea, pentru fiecare modificare a clauzelor contractului se va efectua o analiză cu privire la necesitatea și justificarea modificării. Aceasta se formalizează într-un document justificativ care demonstrează încadrarea în circumstanțele specifice prevăzute de lege.

Ajustarea prețului contractului

În vederea ajustării prețului contractului, autoritatea contractantă va introduce atunci când durata contractului depășește 24 de luni o clauză de actualizare a prețului contractului, cât mai bine adaptată la complexitatea contractului și la elementele componente ale prețului ofertat.

Totodată, clauza de actualizare va menționa și momentul de la care ajustarea devine aplicabilă.

Orice ajustare a prețului contractului va avea la bază indicii de preţ/cost şi/sau preţurile de referinţă, definiți în contract de către autoritatea și care va preciza inclusiv sursa şi ponderea acestora.

Rezerva de implementare

Rezerva de implementare este formată din sume stabilite ca sumă fixă nominală, nemodificabilă la nivelul formularului de propunere financiară ce face parte din documentaţia de atribuire aferentă procedurii de atribuire a respectivului contractant. Acestea sunt destinate să acopere activităţile ce sprijină îndeplinirea obiectivelor principale ale contractului: operaţiuni auxiliare şi/sau care ţin de logistică.

Decontarea se va face numai dacă au fost descrise la nivel general prin documentaţia de atribuire a contractului iniţial categorii de cheltuieli/costuri care pot fi suportate din rezerva de implementare.

De asemenea, contractantul trebuie să supună aprobării autorităţii contractante realizarea activităţilor în cauză, înainte de a fi angajată cheltuiala. Realitatea respectivelor cheltuieli trebuie să poată fi demonstrată prin facturi şi documente de plată doveditoare între contractant şi prestatorul/furnizorul acestora.

Alte prevederi

* Modificarea contractului rezultată ca urmare a aplicării directe a clauzelor de revizuire prevăzute în mod expres la nivelul contractului

* Modificarea contractului ce conduce la achiziția de lucrări, servicii și/sau produse suplimentare pentru realizarea căreia este imposibilă schimbarea contractantului din motive economice sau tehnice, respectiv care este cauzată de ,,circumstanțe imprevizibile”

* Modificarea cu valoare scăzută.

 

Descărcați aici Proiectul de Instrucțiune

 

 

 

 

 

Citiți și:

Manopera pentru anvelopari

Mari dezvoltatori intarzie demararea unor proiecte

Viitor hotel, proiect al unei firme de constructii

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2020

 

Sus
Translate »