Oferte locuri de munca top

Achizitii publice, pe baza de norma interna

Atribuirea contractelor între și către entitățile juridice la care Municipiul București este acționar majoritar se va face în baza unei norme interne. Acesta urmează să fie aprobată de Consiliul General al Municipiului București.

Astfel achizițiile publice făcute de societățile comerciale deținute de Municipiul București vor fi făcute în baza normei interne și nu a Legiilor achizițiilor publice. Reprezentanții PMB invocă anumite articole din Legea achizițiilor publice care permit acest lucru.

Noua normă internă reglementează în principal aspecte precum: procedura proprie, invitația de participare, dreptul de a solicita clarificări, data limită pentru depunerea ofertei, documentația de atribuire, evaluarea ofertei depuse, oferta depusă și încheierea contractului.

La procedurile de achiziție publică derulate de societățile comerciale ale Primăriei Municipiului București vor putea participa firmele cărora li se adresează invitația de participare însoțită de documentația de atribuire. Numai acestea au dreptul să solicite clarificări cu privire la documentele primite.

Pentru transparență rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică se va publica pe site-ul www.pmb.ro.

Reprezentații PMB susțin că baza legală a normei interne o reprezintă exceptările prevăzute la art 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice și la art 47 din Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale, efectuate de către Municipiul Bucuresti si unitățile subordonate care au calitatea de autoritate/entitate contractantă, conform art 4 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice și art 4 din Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale.

 

Descarcati aici documentul

 

 

Cititi si

Construirea a 8 blocuri, planificata pentru anul viitor

Contract de peste 12 mil euro pentru o retea termica

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor

 ARENA Constructiilor nov – dec 2017 (click aici)coperta-ac8-mare  ARENA Constructiilor , oct 2017  (click aici) coperta-ac7

 

Sus
Translate »