Oferte locuri de munca top

Achizitii publice: standarde pentru pregatirea expertilor

Standardul ocupațional pentru experții din achiziții publice va fi revizuit ”pentru profesionalizarea personalului implicat în acest domeniu”, după cum susțin reprezentanții ANAP.

Revizuirea a fost lansată în consultare publică, iar observațiile pot fi transmise către ANAP până la mijlocul lunii februarie.

Documentele au fost elaborate în  cadrul unui proiect finanțat din fonduri nerambursabile.

Astfel, standardul ocupaţional – expert achiziții publice cuprinde printre altele:

Activități specifice ocupației:

* Managementul portofoliului de achiziții publice

* Planificarea proceselor de achiziție publică

* Derularea procedurilor de achiziție publică

* Managementul și administrarea contractelor

* Analiza si evaluarea rezultatelor și modului de derulare a proceselor de achiziție publică.

Cerinţe pentru educaţie şi formare profesională

Competenţele generale:

* culegerea, analiza şi interpretarea de date şi de informaţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ, din diverse surse alternative, respectiv din contexte profesionale reale şi din literatura în domeniu, pentru formularea de argumente, decizii şi demersuri concrete

* utilizarea unor moduri diverse de comunicare scrisă şi orală, inclusiv în limba engleză

* utilizarea tehnologiilor informatice

* asumarea responsabilităţii de a elabora un program personal de autoperfecţionare

* conceperea şi conducerea proceselor specifice domeniului.

Descărcați aici Standardul Ocupațional și Planul de pregătire

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus
Translate »