Oferte locuri de munca top

Ajutoare de stat pentru investitii in porturi, aeroporturi, cultura si in regiuni ultraperiferice

Anumite măsuri de sprijin public pentru porturi și aeroporturi, domeniul cultural și regiunile ultraperiferice vor fi exceptate de la examinarea prealabilă a Comisiei Europene, după ce Executivul Uniunii Europene a aprobat, astăzi, noi norme în materie de ajutoare de stat. Obiectivul este acela de a facilita investițiile publice pentru crearea de locuri de muncă și creștere economică, fără a afecta concurența.

„Dorim să ne asigurăm că întreprinderile pot concura în condiții de egalitate în cadrul pieței unice — și dorim să facem acest lucru în modul cel mai eficient. Normele UE privind ajutoarele de stat sunt aceleași pentru toate statele membre. Modificările de astăzi le vor permite economisirea de timp și efort atunci când fac investiții în porturi și aeroporturi, în domeniul culturii și în regiunile ultraperiferice ale UE. Acestea permit, de asemenea, Comisiei să își concentreze atenția asupra măsurilor de ajutor de stat care au cel mai mare impact asupra concurenței în cadrul pieței unice și «să se implice în chestiunile majore și să rămână discretă în chestiunile de o mai mică importanță», spre beneficiul tuturor cetățenilor europeni”, a afirmat doamna Margrethe Vestager, comisar responsabil cu politica în domeniul concurenței.

Regulamentul general de exceptare pe categorii din 2014 permitea statelor membre să pună în aplicare o gamă largă de măsuri de ajutor de stat fără aprobarea prealabilă a Comisiei, deoarece probabilitatea ca acestea să denatureze concurența era foarte scăzută. Ca urmare, aproximativ 95 % din măsurile de ajutor de stat puse în aplicare de statele membre (cu o cheltuială anuală combinată de circa 28 de miliarde EUR) sunt în prezent exceptate. De exemplu, în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării, numărul de ajutoare de stat notificate s-a înjumătățit din 2014 (a se vedea Tabloul de bord privind ajutoarele de stat din 2016).

Acum, în urma a două consultări publice, Comisia a extins domeniul de aplicare al acestui regulament la porturi și aeroporturi.

În ceea ce privește aeroporturile, statele membre pot acum să facă investiții publice în aeroporturile regionale care deservesc până la 3 milioane de pasageri anual, în condiții de deplină securitate juridică și fără un control prealabil din partea Comisiei. Acest lucru va facilita investițiile publice în peste 420 de aeroporturi din întreaga UE (pe care se desfășoară aproximativ 13 % din traficul aerian).

De asemenea, regulamentul permite autorităților publice să acopere costurile de exploatare ale aeroporturilor mici care deservesc până la 200 000 de pasageri anual. Aceste aeroporturi mici reprezintă aproape jumătate din toate aeroporturile din UE, dar acoperă numai 0,75 % din traficul aerian. Dacă acestea pot avea o contribuție importantă la conectivitatea unei regiuni, este puțin probabil ca ele să denatureze concurența pe piața unică a UE.

În ceea ce privește porturile, statele membre pot realiza în prezent investiții publice de până la 150 de milioane EUR în porturile maritime și de până la 50 de milioane EUR în porturile interioare în condiții de deplină securitate juridică și fără un control prealabil din partea Comisiei. Regulamentul permite autorităților publice să acopere costurile lucrărilor de dragare în porturi și pe căile navigabile de acces.

În plus, regulamentul include o serie de noi simplificări în alte domenii. Mai precis, Comisia va analiza ajutoarele pentru proiecte de cultură (când este într-adevăr vorba de ajutoare, ceea ce de multe ori nu este cazul) și ajutoarele pentru complexe sportive multifuncționale doar în cazurile de mai mare anvergură care implică valori mai ridicate.

De asemenea, autoritățile publice pot acum să compenseze mai ușor societățile comerciale pentru costurile suplimentare cu care se confruntă în cazul în care își desfășoară activitatea în regiunile ultraperiferice ale UE, ținând seama de dificultățile specifice cu care se confruntă aceste societăți, precum izolarea și dependența de un număr redus de produse comercializate.

Această inițiativă are drept scop reducerea sarcinii administrative a autorităților publice și a altor părți interesate în contextul agendei Comisiei privind o reglementare adecvată și funcțională la nivelul UE (REFIT). Inițiativa se înscrie în eforturile Comisiei de a concentra controlul ajutoarelor de stat – spre beneficiul maxim al consumatorilor – asupra cazurilor mai mari, care au un impact semnificativ asupra concurenței de pe piața unică, și vine în completarea mai multor măsuri întreprinse de Comisie în ultimii doi ani pentru a moderniza modalitățile de asigurare a respectării normelor privind ajutoarele de stat. Scopul acestor inițiative este de a facilita și mai mult investițiile publice în sprijinul obiectivelor noastre comune privind ocuparea forței de muncă și creșterea economică, schimbările climatice, inovarea și coeziunea socială.

Versiunea actualizată a Regulamentului reprezintă încă un jalon în munca perseverentă pe care o depune Comisia Juncker pentru a se asigura că normele UE privind ajutoarele de stat sunt aplicate cât mai eficace și eficient posibil.

Inițiative complementare

Pe lângă revizuirea Regulamentului general de exceptare pe categorii, în comunicarea privind noțiunea de ajutor adoptată în mai 2016, se precizează ce măsuri de sprijin public nu intră în domeniul de aplicare al controlului ajutoarelor de stat în UE, de exemplu, pentru că nu denaturează concurența în cadrul pieței unice. Comunicarea ajută statele membre să elaboreze măsuri de sprijin public care pot fi puse în aplicare fără a fi examinate în prealabil de către Comisie. De exemplu, se confirmă faptul că investițiile publice în drumuri, căi navigabile interioare, căi ferate și rețele de distribuție a apei pot fi, de regulă, efectuate fără examinarea prealabilă de către Comisie.

În plus, în septembrie 2016, Comisia a adoptat o serie de decizii privind ajutoarele de stat (a se vedea, de asemenea, pachetul anterior din mai 2015), în care precizează ce măsuri de sprijin public pot fi puse în aplicare de autoritățile statelor membre fără a fi examinate în prealabil de către Comisie, deoarece nu afectează schimburile comerciale dintre statele membre.

Împreună, aceste inițiative contribuie la stimularea investițiilor prin reducerea sarcinii administrative a autorităților publice și a întreprinderilor, determinând în același timp creșterea securității juridice pentru beneficiarii ajutorului și entitățile concurente. De asemenea, ele permit statelor membre să își asume responsabilitatea pentru alegerile lor de politici privind măsurile de ajutor de stat locale, iar Comisiei să își concentreze resursele asupra investigării măsurilor de ajutor de stat care ar putea avea cel mai mare impact asupra concurenței în cadrul pieței unice.

Regulamentul de modificare va intra în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Regulamentul de modificare, împreună cu o notă explicativă, este disponibil pe site-ul Comisiei Europene.

 

 

Revista Rasfoieste revista ARENA Constructiilor , editia mai 2017 (click aici)

TopJobs  –  Oferte locuri de munca in constructii (click aici)

NewsletterPrimesti gratuit stirile ARENA Constructiilor ! click aici!

 

Sus
Translate »