Oferte locuri de munca top

Amenzi pentru calitatea produselor de construcţii chiar şi pentru investitori

articol 02

Pentru creşterea calităţii în construcţii Guvernul intenţionează să aplice amenzi majorate pentru o serie de contravenţii constând în nerespectarea regulilor de comercializare a produselor în vederea înglobării acestora în construcţii.

Un nou proiect de act normativ stabileşte că reprezintă contravenţie pentru care se aplică amenzi de până la 50.000 lei pentru comercializarea produselor de construcţii neînsoţite de declaraţia de performanţă emisă de producător. Este vorba de produse care fac obiectul unui standard european.

Cele care fac obiectul unei evaluări tehnice europene pot fi comercializate numai însoţite de declaraţia de performanţă întocmită de producător pe baza evaluării tehnice europene, certificatului de constanţă a performanţei, certificatului de conformitate a controlului producţiei în fabrică sau a evaluărilor şi verificărilor efectuate de producător.

Produsele care fac obiectul unei specificaţii tehnice nearmonizate pot fi comercializate numai însoţite de declaraţia de conformitate întocmită de producător pe baza certificatului de conformitate, raportului de încercări sau a evaluărilor şi verificărilor efectuate de producător.

În acelaşi timp, produsele pentru care nu există specificaţii tehnice armonizate sau specificaţii tehnice nearmonizate pot fi comercializate numai însoţite de declaraţia de conformitate întocmită de producător pe baza unui agrement tehnic în construcţii.

Comercianţii sunt pasibili de amenzi între 30.000 şi 40.000 lei pentru depozitarea, manipularea inadecvată a produselor pentru construcţii, precum şi punerea la dispoziţie pe piaţă de produse pentru construcţii cu perioada de garanţie expirată.

De asemenea, comercianţii ar putea plăti amenzi de 20.000 – 30.000 lei pentru comercializarea de produse pentru construcţii fără să furnizeze beneficiarilor documentele ce atestă calitatea produselor.

Nu numai comercianţii au obligaţii pe direcţia asigurării calităţii produselor de construcţii.

La rândul lor, producătorii sunt obligaţi să respecte performanţele declarate pentru un produs, confirmate prin încercări în laboratoare acreditate, în condiţiile impuse de standardele de produs/încercări. Şi aceste contravenţii vor fi sancţionate cu amenzi între 40.000 lei şi 50.000 lei.

Producătorii care emit declaraţiile de performanţă sau de conformitate a produsului pentru construcţii fără să aplice sau cu aplicarea incorectă a procedurilor legale vor fi, de asemenea, sancţionaţi cu amenzi de până la 50.000 lei.

Organismele de evaluare şi verificare a constanţei performanţei, precum şi cele de certificare a procedurilor prevăzute în sarcina lor vor fi amendate dacă nu efectuează sau efectuează incorect evaluările, verificările, certificările.

Nerespectarea de către institutele care elaborează agremente tehnice în construcţii a sarcinilor prevăzute de Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii va fi sancţionată cu amenzi ce pot ajunge la 50.000 lei.

În cazul în care producătorul nu prezintă autorităţii de control documentaţia tehnică aferentă procesului de certificare ce constituie bază pentru declaraţia de performanţă sau conformitate va putea fi sancţionat cu amendă de până la 50.000 lei.

Executanţii lucrărilor de construcţii care cumpără produse pentru construcţii neînsoţite de documentele ce le atestă calitatea vor fi pasibili de amenzi între 30.000 şi 40.000 lei.

Pentru neincluderea în cartea tehnică a construcţiei a documentelor de calitate a produselor de construcţii investitorii pot plăti amenzi cuprinse între 10.000 şi 20.000 de lei.

De asemenea, obstrucţionarea sau refuzul furnizării documentelor de calitate a produselor, precum şi a instrucţiunilor şi informaţiilor privind utilizarea şi siguranţa produselor, redactate în alte limbi decât în limba română se vor sancţiona cu amenzi de până la 20.000 lei.

Inspectorii ISC şi IGSU vor controla piaţa

Piaţa produselor pentru construcţii va fi supravegheată de Inspectoratul de Stat în Construcţii, (ISC) şi de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU). Acesta din urmă va controla comercializarea produselor pentru construcţii din categoria echipamentelor fixe de luptă împotriva incendiilor- echipamente fixe pentru alarmă/detectare a incendiului, pentru stingerea incendiului, pentru controlul focului şi fumului şi pentru protecţie la explozii.

Inspectorii celor două instituţii vor monitoriza comercializarea produselor pentru constructii în vederea înglobării acestora în construcţii. Ei vor verifica conformitatea produselor şi vor stabili măsuri de prevenire sau reducere a riscurilor ce pot fi provocate de produsele pentru construcţii neconforme, atunci când sunt constatate abateri.

Reprezentanţii ISC şi IGSU vor verifica periodic produsele pentru construcţii şi documentele aferente, chiar şi în etapele de execuţie şi recepţie a construcţiilor.

Ei vor face controale planificate, tematice, inopinate, punctuale sau ca urmare a unei sesizări/reclamaţii, atunci când se pune la îndoială prezumţia de conformitate a produsului pentru construcţii cu cerinţele privind adecvarea la utilizarea preconizată a acestuia.

Inspectorii vor preleva mostre pe care le vor trimite spre testare în laboratoare acreditate, sau în laboratoare autorizate de Inspectoratul de Stat în Construcţii – ISC să efectueze prestări de servicii pentru terţi.

De asemenea, inspectorii vor solicita documentele de atestare a calităţii, după cum sunt prevăzute în proiectul noului act normativ. Ei vor aplica sancţiuni pentru abaterile constatate şi vor stabili măsurile de reducere a riscurilor ce pot fi provocate de produsele pentru construcţii neconforme.

În afara aplicării amenzilor, inspectorii pot dispune retragerea de pe piaţă a unui produs de construcţii sau interzicerea utilizării lui. Ei pot interzice comercializarea sau utilizarea până la o anumită dată pe care o stabilesc împreună cu operatorul economic responsabil pentru comercializarea produsului, în vederea eliminării neconformităţii produselor. n

Login Required
Sus
Translate »