Oferte locuri de munca top

ANCPI: decontari in doua transe si deschiderea cartilor funciare noi

Mai multe modificări au fost propuse pentru legea cadastrului și a publicității imobiliare. Acestea vizează, printre altele, o soluție pentru continuarea plăților către operatorii economici care efectuează lucrările cadastrale.

Propunerea legislativă a fost înaintată de mai mulți deputați și senatori PNL, fiind în prezent înregistrată la Senat pentru dezbatere.

Decontări în două tranșe

În prezent, unitățile administrativ-teritoriale se confruntă cu lipsa pârghiilor legale pentru a putea face plăți la contractele de servicii privind lucrările de înregistrare sistematică, aflate în diverse faze de executare. Totodată, operatorii economici implicați se confruntă la rândul lor cu situații dificile care pot conduce către nerespectarea angajamentelor contractual asumate.

Pentru a remedia acestă situtație, inițiatorii au propus ca toate lucrările de înregistrare sistematică realizate pe sectoare cadastrale să fie decontate în două tranșe de plată. Astfel, contractele aflate în derulare se pot finaliza la termen și va fi posibilă contractarea altor lucrări de înregistrare sistematică.

Accesul la documente

Pentru îndeplinirea obligațiilor ANCPI, au fost clarificate prevederile actuale referitoare la accesul la datele administrate de ANCPI și instituțiile subordonate.

Accesul la seturile de date administrate ar urma să fie acordat atât instituțiilor și autorităților publice cărora ANCPI și instituțiile subordonate au obligația legală de a le comunica datele și informatiile deținute, cât și persoanelor care îndeplinesc un serviciu public, în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale ale acestora.

Condiția acordarii accesului online la seturile de date este aceea ca documentele să fie disponibile în format electronic.

Plata certificatelor de moștenitor

Plata certificatelor de moștenitor se va face de către ANCPI, cu excepția certificatelor de moștenitor eliberate ulterior împlinirii unui termen de 2 ani de la data sesizării camerei notarilor publici de către primarie, în cazul succesiunilor nedezbătute, în vederea repartizării cauzei succesorale notarului public competent.

În prezent, legea prevede ca sesizările să fie făcute de către oficiul teritorial.

Prevederi pentru cărțile funciare

În regiunile de carte funciară care au fost supuse Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiunilor privitoare la cartile funciare, cu exceptia imobilelor care fac obiectul Iegilor de restituire a proprietăților funciare, înscrierile privitoare la imobile cuprinse în cărțile funciare deschise anterior intrării în vigoare a prezentei legi, vor continua să fie făcute în aceste cărți.

Pentru aceste imobile, înregistrarea în planul cadastral se va putea realiza printr-o documentație cadastrală în baza căreia se va atribui număr cadastral.

Pentru aceste imobile ar urma să fie deschise cărți funciare noi în baza unei documentații cadastrale în următoarele cazuri:

* înscrierea unei construcții sau extinderea acesteia dacă a fost edificată pe două sau mai multe imobile, identificate cu număr topografic;

* alipirea sau dezlipirea, efectuată în baza consimțământului proprietarului tabular exprimat în formă autentică; în acest caz, deschiderea noii cărți funciare, pentru imobilul rezultat, se va realiza fără a fi necesară deschiderea prealabilă a unei cărți funciare pentru imobilul sau imobilele care fac obiectul alipirii sau dezlipirii;

* înscrierea dreptului de proprietate dobândit în temeiul legilor de restituire a proprietăților funciare sau a Legii nr. 15/1990, asupra întregului imobil sau asupra unei părți care se va desprinde din acesta;

* notarea posesiei în situația în care nu s-au efectuat înscrieri în cartea funciară în ultimii 30 de ani anteriori intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009;

* imobilul ce face obiectul actului sau faptului juridic supus înscrierii este format din mai multe imobile sau părți din acestea, identificate cu număr topografic;

* imobilul este situat pe raza unei alte unități administrate teritoriale față de cea pe care a fost deschisă cartea funciară.

În primul, al doilea și în ultimul caz, înscrierile active din vechea carte funciară vor fi transcrise în noua carte funciară, cu aceleași efecte juridice și sub același rang avute anterior. Dacă întregul imobil înscris în cartea funciară a fost transcris, aceasta se va închide și nu va mai putea fi redeschisă pentru noi înscrieri.

 

Descărcați aici Propunerea legislativă

 

 

 

 

 

Citiți și:

Doua proiecte rezidentiale cu peste 200 apartamente, propuse in provincie

Fabrica noua, in pregatire pe mai mult de 2 ha

Investitori straini pregatesc noi spatii de birouri in Bucuresti

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2020

 

Sus
Translate »