Erdbewegung-Osteuropa

ANRE: Ce se modifica pentru avizele de amplasament

Au intrat în vigoare mai multe modificări legate de emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de rețea. Schimbările au fost publicate ieri în Monitorul Oficial, prevederile fiind valabile de la aceeași dată.

Astfel, Metodologia pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de rețea, valabilă pentru rețelele electrice, va fi aplicată în relațiile dintre operatorii de rețea și solicitanții avizelor de amplasament, inclusiv solicitanții avizelor de amplasament pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport.

Procesul de emitere a avizului de amplasament necesită parcurgerea, după caz, a următoarelor etape:

  1. a) depunerea cererii de emitere a avizului de amplasament și a documentației aferente;
  2. b) încheierea contractului-angajament;
  3. c) emiterea avizului de amplasament favorabil/favorabil condiționat;
  4. d) încheierea contractului pentru eliberarea amplasamentului și/sau pentru realizarea condițiilor de coexistență a rețelelor electrice cu obiectivul pentru care se solicită avizul;
  5. e) executarea lucrărilor pentru eliberarea amplasamentului și/sau pentru realizarea condițiilor de coexistență a rețelelor electrice cu obiectivul pentru care se solicită avizul.

Etapele prevăzute la litera. d) și e) se parcurg numai în situațiile în care, pentru realizarea unei construcții sau a unor lucrări pe un amplasament sau într-o anumită zonă, după caz.

Despre valabilitate

Avizul de amplasament favorabil condiționat, cu excepția avizului prevăzut la art. 24 alin. (1), își încetează valabilitatea în următoarele situații:

  1. a) expiră termenul de valabilitate;
  2. b) se modifică datele obiectivului (caracteristici tehnice, suprafață ocupată, înălțime etc.) care au stat la baza emiterii avizului, cu excepția respectării condițiilor prevăzute la art. 28 alin. (3);
  3. c) dacă nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 28 alin. (3).

Avizele de amplasament nefavorabile emise de operatorii de rețea înainte de intrarea în vigoare a noilor prevederi și pentru care aceștia urmează să parcurgă procesul de actualizare se analizează în conformitate cu prevederile Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de rețea, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2016, cu modificările și completările ulterioare, aplicabile la data emiterii avizului de amplasament nefavorabil, cu excepția depunerii unei noi cereri de emitere a avizului de amplasament pe baza documentelor avute în vedere la data emiterii avizului de amplasament nefavorabil.

Eliberarea avizului de amplasament în baza cererii se realizează fără perceperea unui nou tarif.

Aceeași metodologie va fi aplicată și pentru cererile de emitere a avizelor de amplasament depuse la operatorii de rețea înainte de intrarea în vigoare a modificărilor, pentru care nu au fost transmise solicitanților facturi de plată a tarifului pentru emiterea avizului de amplasament și/sau nu au fost emise avize de amplasament.

 

Descărcați aici modificările aduse Metologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de rețea

 

 

 

 

Citiți și:

Aproape 4 mil euro costa construirea unui hotel cu 12 niveluri in provincie

Viitoare hala industriala cu aproape 2 mii mp sc, langa Capitala

Cladire cu 16 niveluri, in pregatire in zona Herastrau

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/nov – dec 2019

Sus
Translate »