Oferte locuri de munca top

Autorizarea constructiilor din zona de protectie a monumentelor istorice, in curs de reglementare

Ordonanța de Urgență care va permite deblocarea procesului de autorizare a construcțiilor aflate la mai putin de 100 m de un monument istoric parcurge în prezent etapele necesare în vederea aprobării, intrând în consultare publică.

Potrivit actului normativ, primarul general al Capitalei, cu avizul primarilor de sector, emite certificate de urbanism și autorizații de construire pentru:
a) executarea lucrărilor de construcții pentru investiții ce se realizează pe terenuri care depășesc limita administrativ-teritorială a unui sector și / sau care se realizează în extravilan;
b) lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum și orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care vor fi executate la:
* clădiri monument istoric, inclusiv la anexele acestora precum și alte construcții, identificate în cadrul aceluiași imobil;
* imobile teren și / sau construcții, identificate prin umăr cadastral, amplasate în zone construite protejate stabilite potrivit legii;
* clădiri cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentații de urbanism aprobate;
* imobile teren și / sau construcții, identificate prin număr cadastral, cuprinse în parcelările incluse în Lista monumentelor istorice;
c) lucrări de modernizare, reabilitare, extindere de rețele edilitare municipale, de transport urban sau subteran sau de suprafață, de transport și distribuție pentru: apă sau canal, gaze, electrice, termoficare, comunicații-inclusiv fibră optică, executate pe domeniul public sau privat al municipiului București, precum și alte lucrări de modernizare și / sau reabilitare de străzi, care sunt în administrarea Consiliului General al municipiului București.

„Pe cale de consecință, toate investițiile care nu sunt incluse în cele trei puncte anterior menționate, deci inclusiv cele aflate în situri arheologice și în zonele de protecție a monumentelor istorice, pentru care nu există delimitare oficială, se autorizează la nivelul primăriilor de sector”, arată inițiatorii.

Când proiectul acestei Ordonanțe a fost publicată pentru prima oară, ARENA Construcțiilor nota în prezent este aproape blocat procesul de autorizare din cauză că primăriile de sector ale municipiului București nu pot emite certificate de urbanism și autorizații de construire pentru imobilele situate în zonele de protecție a monumentelor istorice. Această situaţie este cauzată pe de-o parte de modificările legislative aduse articolului 3 alin.(1) litera b) din Legea nr. 50/1991 şi, pe de altă parte, de imprecizia pe care o induc prevederile specifice delimitării zonelor de protecţie a monumentelor, și anume delimitarea realizată prin considerarea unei raze de 100 m de jur-împrejurul monumentului istoric, fără o delimitare topografică clară. Delimitările sunt conţinute de Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, au existat situații în care autorizații de construire pentru imobile considerate ca poziționate în suprafața de protecție generată de „raza de 100 m de jur-împrejurul monumentului istoric” au fost contestate și anulate în instanță , în baza unor expertize topografice care au determinat situarea imobilelor la o distanță diferită față de monumentul istoric decat cea apreciată de autoritățile administrației publice locale la momentul emiterii, instanța considerând că autorizația a fost emisă fără competență. În special în cazul sectoarelor 1, 2 și 3 ale municipiului București, prin faptul că pentru o serie de lucrări pentru care au fost emise certificate de urbanism de către primăriile de sector au fost reluate procedurile de autorizare la nivelul Primăriei Municipiului București. Situația a determinat un blocaj al procedurii de autorizare și o depășire a termenului de 30 de zile în care certificatele de urbanism și autorizațiile de construire trebuiau/trebuie emise potrivit legii. Această situație a generat o serie de procese, amenzi contravenționale din partea organelor de control și cheltuieli bugetare suplimentare pentru unele dintre autoritățile administrațiilor publice locale ale municipiului București.

Citește articolul întreg pe: https://www.arenaconstruct.ro/cum-va-rezolva-guvernul-blocajul-emiterii-autorizatiilor-de-construire-bucuresti/

 

 

Revista Rasfoieste revista ARENA Constructiilor , editia mai 2017 (click aici)

TopJobs  –  Oferte locuri de munca in constructii (click aici)

NewsletterPrimesti gratuit stirile ARENA Constructiilor ! click aici!

 

Sus
Translate »