Erdbewegung-Osteuropa

Autorizatii de construire emise cu mai putine avize

Anumite categorii de lucrări de construcții nu vor mai avea nevoie de toate avizele cerute în prezent pentru emiterea autorizației de construire. Propunerea legislativă făcută de deputatul Florin Roman a primit raport favorabil din partea comisiei de specialitate și va fi înaintată plenului Camerei Deputaților cu propunerea de adoptare.

Propunerea prevede, printre altele, că nu este necesară, pentru anumite categorii de lucrări, emiterea avizelor de către serviciile deconcentrate ale autorităţilor centrale privind protecţia sănătăţii populaţiei, autoritatea competentă pentru protecţia mediului, Comisia Tehnică de Circulaţie şi Autoritatea Aeronautică Civilă Română.

De asemenea, proiectul propune constituirea şi funcţionarea, în cadrul aparatului de specialitate al autorităților locale, de structuri de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi executării lucrărilor de construcţii, în vederea asigurării nivelului de competenţă tehnică necesar pentru emiterea, în condiţiile legii, a certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire.

Deși a fost respinsă de Senat, iar apoi Guvernul a emis un punct de vedere negativ, propunerea legislativă a primit un raport suplimentar de adoptare, cu mai multe amendamente.

Astfel, a fost eliminată propunerea prin care autorizația de construire sau desființare era emisă în maximum 15 zile de la depunerea cererii în baza documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

De asemenea, a fost eliminat și articolul prin care avizele sau acordurile stabilite prin certificatul de urbanism ar fi fost emise în termen de de 5 zile în urma analizei documentaţiilor elaborate de proiectant pentru obţinerea avizelor, în conformitate cu cerinţele avizatorilor.

Noile propuneri

A fost propus ca emiterea avizului serviciilor deconcentrate ale autorităților centrale privind protecția sanatatii populatiei să nu mai fie necesară pentru urmatoarele categorii de lucrări, decât în situațiile speciale de derogare de la normele în vigoare prevăzute de lege în care este necesar un studiu de evaluare a impactului asupra sănătății populației:

* Construirea, reabilitarea, extinderea şi consolidarea de locuinţe unifamiliale (față de propunerea inițială care includea doar construirea de locuințe unifamiliale).

* construirea de anexe gospodărești

* construirea de împrejmuiri.

De această facilitate nu vor beneficia extinderile de imobile şi supraetajările imobilelor existente.

Emiterea actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului nu va fi necesară pentru următoarele categorii de lucrări:

* construirea de locuinţe unifamiliale

* construirea de anexe gospodăreşti, cu excepţia celor utilizate pentru creşterea animalelor;

* consolidari ale imobilelor existente

* construirea de imprejmuiri

* dezmembrări, comasări de terenuri

Emiterea avizului Comisiei Tehnice de Circulaţie nu va fi necesară pentru locuinţele unifamiliale situate pe străzi de categoria II şi III şi care nu sunt în zona de intersecţie cu sens giratoriu.

De asemenea, propunerea care prevedea că emiterea avizului de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română nu este necesară pentru construcţii cu înălţimea mai mică de 10 m a fost eliminată.

O altă prevedere stipulează ca avizele/acordurile solicitate prin certificatul de urbanism trebuie să se refere strict la tipul de lucrări necesare realizării construcţiilor, fiind interzisă solicitarea de avize/acorduri care nu au temei tehnic şi legal în raport cu obiectul acesteia.

Temeiul tehnic trebuie să fie supus analizei unui reprezentant care să înţeleagă și să decidă dacă din punct de vedere tehnic acel aviz/acord este necesar sau nu, argumentează inițiatorul acestei completări, deputatul Florin Claudiu Roman.

Valabilitatea avizelor

Certificatul de urbanism, ca act de informare prin care autoritatile stabilesc lista cuprinzând avizele/acordurile necesare în vederea autorizării, se va referi și la autorizarea executării lucrărilor de construire, precum și de branșare/racordare la utilități publice.

Avizele obținute de solicitant sunt propuse să fie valabile atât pentru autorizarea executării lucrărilor de construcție, cât și pentru autorizarea lucrărilor de racorduri și branșament la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefon, televiziune prin cablu și altele asemenea, fără a se solicita eliberarea altora.

Eliberarea documentelor

Certificatul de urbanism este propus să fie eliberat în termen de cel mult 15 zile lucrătoare, în loc de 30 zile.

Autoritățile administrației publice locale vor fi obligate să acorde în termen de 10 zile lucrătoare suport tehnic de specialitate autorităților în procesul de emitere a certificatului de urbanism. În prezent, termenul legal este de 15 zile.

Emiterea certificatului de urbanism în format digital

Deputații propun ca certificatul de urbanism să poată fi emis și comunicat solicitantului fie în format scriptic, fie în format digital, prin intermediul poștei electronice, dacă solicitantul și-a exprimat acordul în acest sens prin cerere-tip de emitere a certificatului de urbanism.

Autorizația de construire pentru lucrări de construcție și branșamente

Autorizaţia de construire se va putea emite pentru executarea lucrărilor de bază şi a celor aferente organizării executării lucrărilor, inclusiv pentru executarea lucrărilor de racorduri și branșament la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefon, televiziune prin cablu și altele asemenea în cel mult 30 de zile de la data depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

Deși din punct de vedere tehnic construcția nu poate fi separată de utilități, pentru acestea se solicită două autorizații, ceea ce îngreunează efortul cetățenilor de a finaliza construcția. Pentru eliminarea acestei situații, se obține o singură autorizație pentru întreg procesul de construire, inclusiv branșarea la utilități, argumentează deputatul Florin Claudiu Roman.

De asemenea, în situaţia nefinalizării lucrărilor în termenul de valabilitate al autorizaţiei de construire, se va putea emite o nouă autorizaţie de construire, corespunzător stadiului fizic al realizării lucrărilor autorizate la data solicitării, pentru continuarea lucrărilor cu respectarea prevederilor documentaţiei pentru autorizarea lucrărilor de construire/desfiinţare iniţiale, fără a fi necesar un nou certificat de urbanism şi fără obţinerea unor noi avize/acorduri.

În cazul întreruperii execuției lucrărilor pe o perioadă care depășește durata de execuție înscrisă în autorizația de construire/desființare, fără aplicarea măsurilor de conservare, continuarea lucrărilor rămase de executat se va putea face numai având la bază o documenta ți tehnică întocmită în conformitate cu concluziile unui raport de expertiză tehnică a lucrărilor executate privind respectarea cerințelor fundamentale aplicabile.

 

Descărcați aici Amendamente Legea nr. 50 /1991

 

 

 

 

Citiți și:

Montajul placilor ceramice, mai scump anul acesta

40 mil euro pentru reabilitarea si extinderea unui spital

Aproape 3 mii mp de spatii noi de depozitare si birouri  

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/oct 2019

Un comentariu;

  1. Anonim said:

    Ar fi bine că este atâta lene in instituțiile statului român ..iar ei învârt 2 foi pe o mulțime de bani.

Sus
Translate »