Oferte locuri de munca top

Bugetarii nu vor mai avea telefoane de serviciu

La aproape toate ministerele, rectificarea bugetară din această vară are în vedere reduceri ale cheltuielilor de personal. Nu numai atât, bugetarii își vor pierde telefoanele de serviciu. Ministerul Finanțelor a constatat că din bugetul unor autorități și instituții publice s-au efectuat plăți pentru servicii de telefonie mobilă în favoarea personalului care își desfășoară activitatea în cadrul acestora. Ca urmare, Finanțele propun ca autorităţile şi instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, să nu poată achiziţiona din fonduri publice servicii de telefonie mobilă pentru personalul angajat, cu excepția demnitarilor.

Numărul demnitarilor va fi înjumătățit

Ministerul Finanțelor propune diminuarea numărului de posturi aferente cabinetului secretarului de stat, subsecretarilor de stat și asimilaților acestora din cadrul ministerelor și aparatului de lucru al Guvernului, precum și cele aferente cabinetului conducătorului de organ de specialitate al administraţiei publice centrale cu rang de secretar de stat.

De asemenea, vor fi eliberate din funcție persoanele din cadrul cabinetului demnitarului, respectiv ca urmare a acordului părţilor și a desfiinţării postului ocupat de salariat.

Totodată, Finanțele propun ca ministerele și Secretariatul General al Guvernului să supună Guvernului spre adoptare proiectele de acte normative prin care se va reduce cu 50% numărul total de posturi de secretar de stat, subsecretar de stat și de funcții asimilate funcțiilor de secretar de stat și subsecretar de stat la nivelul tuturor ministerelor, precum şi a celorlalte instituţii şi autorităţi publice din subordinea/coordonarea Guvernului sau a ministerelor.

Bugetari: ”unu la trei”

Se va suspenda ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din instituţiile şi autorităţile publice.

Ordonatorii de credite vor putea ocupa prin concurs sau examen posturi conform principiului: ”unu la trei” din totalul posturilor ce se vor vacanta, respectiv la trei posturi ocupate devenite vacante, un post ocupat.

Prin excepţie, se pot organiza concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante de personal didactic de predare și personal medico-sanitar; posturile vacante necesare încadrării, în condiţiile legii, a promoţiei de ofiţeri, subofiţeri, agenţi de poliţie, maiştri militari, funcţionari publici cu statut special din anul 2019; posturile vacante necesare încadrării promoţiei 2019 a Institutului Național al Magistraturii.

Proiectul de Ordonanță stabilește că personalul didactic care asigură predarea simultană la 2 – 5 clase de elevi în învăţământul primar sau gimnazial primeşte o majorare a salariului de bază, variind între 7% și 20% a salariului de bază deţinut.

Avem peste 1,2 milioane de bugetari

Numărul de posturi ocupate din sectorul bugetar s-a majorat cu 50.242 de posturi, în perioada decembrie 2015 – mai 2019, până la 1.236.556 posturi, potrivit datelor de la Ministerul Finanțelor.

Din acestea, cele mai importante creșteri au avut loc în instituțiile finanțate integral din bugetele locale (36.588 posturi) și spitale (20.826 posturi).

În același timp, a scăzut numărul posturilor din unitățile de învățământ cu 8.466 posturi. Personalul Ministerului Apărării Naționale s-a diminuat cu 1.633 posturi, iar cel al Ministerului Afacerilor Interne și instituțiilor din subordine s-a redus cu 4.363 posturi.

Cele 22 de ministere și Secretariatul General al Guvernului au aprobat un număr de 86 posturi de secretar de stat și 16 posturi de subsecretar de stat. În plus, pentru funcțiile de demnitate publică de secretar de stat legislația în vigoare stabilește cabinetul demnitarului la 4 persoane, iar pentru funcțiile de subsecretar de stat cabinetul demnitarului este stabilit la două persoane.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/ iul-aug 2019

Sus
Translate »