Oferte locuri de munca top

Cadastru: noi schimbari privind avizarea, receptia si inscrierea cadastrala

Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară va fi din nou modificat, la mai puțin de două luni de la ultimele schimbări.

Noile completări sunt la stadiul de proiect de act normativ, supus consultării publice începând de astăzi.

Astfel, este propusă eliminarea extrasului de carte funciară de informare, ca piesă a documentației cadastrale, întrucât toate documentațiile cadastrale se întocmesc și se soluționeaza exclusiv prin intermediul aplicației informatice eterra 3, astfel încât nu se mai justifică depunerea acestuia.

Totodată, a fost completat și art. 63 din Regulament, ținându-se seama atât de propunerea OCPI Ilfov, cât și dificultățile ivite în practică cu privire la anularea numerelor cadastrale în situația în care părțile doresc să soluționeze o suprapunere reală, pe cale amiabilă.

Mai mult, este propusă reglementarea situației cu privire la întocmirea documentației cadastrale în cazul în care procesul verbal de vecinătate nu este semnat de toți titularii drepturilor reale asupra imobilelor învecinate cu cel care constituie obiectul acesteia.

Totodată, ANCPI are în vedere corelarea prevederilor privind înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a construcțiilor fără acte cu noile prevederi legale.

De asemenea, datorită evoluției rapide a tehnologiilor și instrumentelor de măsurare, a fost impusă abrogarea dispozițiilor cu privire la realizarea și verificarea măsurătorilor GNSS statice și cinematice. Totodată, se va ține seama și de necesitatea simplificării procedurilor prin eliminarea depunerii carnetelor de teren, a fișierelor în format RINEX, coordonatelor geodezice elipsoidale ale punctelor rețelei în sistemul ETRS 89 etc.

 

Descărcați aici Proiectul de Ordin

 

 

 

 

Citiți și:

Viitor turn, in pregatire pe un teren de peste 4 ha din provincie

O noua zona de blocuri cu regim mediu de inaltime, in Bucuresti

Peste 7 mii mp, pentru construirea unui centru comercial

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/nov – dec 2019

Sus
Translate »