Oferte locuri de munca top
ARENA Constructiilor

Cand vor fi obligatorii sistemele de masurare inteligenta

Operatorii de distribuţie energie electrică și gaze naturale sau operatorii de transport şi de sistem vor trebui să finanţeze toate lucrările pentru realizarea obiectivelor/conductelor necesare racordării, potrivit unui proiect de lege aprobat de Senat și propus plenului Camerei Deputaților spre adoptare. Acest proiect de lege modifică şi completează Legea nr.123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale.

Membrii comisiilor de specialite din Camera Deputaților au adus ieri unele amendamente formei proiectului adoptată de Senat.

Un amendament important privește implementarea sistemelor de măsurare inteligentă.

Aplicarea prevederilor actuale conform cărora 80% din consumatori trebuie să fie integrați în sisteme de măsurare inteligentă până la sfârșitul anului 2020 nu poate fi susținută economic și realizată fizic, susțin deputații. Efectele identificate sunt creșterea tarifelor de distribuție și, implicit, a prețului energiei electrice la consummator, dificultăți de gestionare logistică a procesului, afectarea altor tipuri de investiții în rețelele de distribuție.

Ca urmare, ANRE va aproba un calendar de implementare a sistemelor de măsurare inteligente, astfel încât:

  1. a) clienţii finali care au un consum anual mai mare decât un prag, exprimat în kWh, stabilit de ANRE, precum și clienții care dețin surse de producere cu putere instalată mai mică de 10 kW să dispună de sisteme de măsurare inteligentă până la data de 1 ianuarie 2024;
  2. b) clienţii finali care nu se încadrează în prevederile de mai sus să dispună de sisteme de măsurare inteligentă până la data 31 decembrie 2028, prin implementarea sistemelor de măsurare inteligentă pe scară largă exclusiv în condiții de eficiență a investițiilor.

Implementarea sistemelor de măsurare inteligentă se aprobă în cadrul planurilor anuale de investiţii ale operatorilor de distribuţie.

ANRE poate aproba devansarea aplicării prevederilor de mai sus în condițiile unor analize cost/beneficiu ce demonstrează existența avantajelor și la nivelul consumatorilor, iar alegerea acestei soluții este mai avantajoasă decât cea a instalării contoarelor clasice.

Un alt articol al proiectului de Lege aprobat de Senat a fost reformulat de către deputați cu scopul declarat de a asigura dezvoltarea rețelelor și din participarea solicitanților beneficiari:

„ În cazul în care realizarea investiţiilor .. nu este justificată economic pentru operatorul de distribuţie, acestea se realizează, prin cofinanțare din fonduri proprii ale operatorului de distribuție, din fonduri ale bugetelor locale și din bugetul de stat în conditiile legii, precum și din fonduri ale persoanelor fizice și juridice care au solicitat racordarea la rețea în acea zonă, conform reglementărilor ANRE.”

Alte prevedere adusă de deputați este mențiunea că ”Furnizorul nu are dreptul de a denunța unilateral contractele de furnizare de energie electrică încheiate cu clienții finali.”

În practica ANRE au existat cazuri când furnizorii au notificat clienții privind creșterea prețului din contract (chiar daca a fost negociat un preț fix pentru o perioadă determinată, ex instituțiile publice care și-au achiziționat energie utilizând procedura de licitație publică, cu preț fix) și ulterior în situația neacceptării acestuia de către client, furnizorul a denunțat unilateral contractul cu respectivii clienți. Mai mult după denunțare clienții s-au aflat în situația de a nu avea asigurată energia din nici o sursă, până la încheierea unui alt contract și au solicitat furnizor de ultimă instanță, care a fost chiar vechiul furnizor, susțin deputații.

 

Descarcati aici amendamentele aprobate de deputati:

 

 

 

 

Citiți și:

Cerere mare pentru locuintele dintr-un nou ansamblu rezidential

Proiect de mediu de peste 60 mil euro

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 4/ iunie 2018

Sus
Translate »