Oferte locuri de munca top

Care este procedura de solicitare a controlului ex ante

A fost stabilită procedura prin care autoritățile contractante transmit către ANAP solicitarea de control ex-ante voluntar. Astfel, autoritatea/entitatea contractantă care intenționează să solicite ANAP introducerea în programul de verificare aferent controlului ex-ante a unei proceduri de atribuire și/sau a unei modificări contractuale va completa o cerere (formular tip atașat la finalul știrii).

După această etapă, cererea va fi încărcată în SEAP odată cu documentaţia de atribuire, ca fișier distinct al acesteia.

Fișierul va fi semnat cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, și va fi încărcat alături de strategia de contractare prin accesarea comenzii specifice ”adaugă strategie de contractare”.

ANAP atenționează autoritățile/entitățile contractante cu privire la necesitatea respectării acestei modalități de transmitere a solicitării de control ex-ante voluntar, precum și a utilizării formularului de cerere pus la dispoziție, cu păstrarea denumirii acestuia la încărcarea în SEAP. În caz contrar, solicitarea nu va fi luată în considerare de către Agenție.

În ceea ce privește înștiințările privind intenția de a realiza o negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare sau o modificare contractuală, în cazul în care autoritatea/entitatea contractantă dorește solicitarea efectuării controlului ex-ante voluntar de către ANAP va transmite la adresa de e-mail notificări@anap.gov.ro atât notificarea cât și cererea tip.

Este de menționat faptul că procedurile de negociere fără publicare prealabilă nu pot face obiectul controlului ex-ante.

Amintim faptul că ANAP exercită controlul ex-ante în mod selectiv, pe baza unei metodologii de selecţie cu încadrarea în procentul de 15% şi vizează verificarea conformităţii cu dispoziţiile legale aplicabile din punctul de vedere al regularităţii şi calităţii, a procedurilor de atribuire și a modificărilor contractuale aferente contractelor de achiziție publică, indiferent de sursa de finanțare a acestora.

 

Descărcați aici Model cerere pentru introducerea procedurii în programul de verificare ex-ante al ANAP

 

 

 

 

 

Citiți și:

Va incepe construirea primelor din cele 15 blocuri aprobate

Mare proiect rezidential, incetinit de scadere vanzarilor de apartamente noi

Viitoare apartamente de lux in zona centrala a Capitalei

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.1/ martie 2019

 

Sus
Translate »