RESIDEO

Cat va investi ANL in constructia de locuinte

Agenția Națională pentru Locuințe (ANL) dispune în acest an de un buget de peste 612 milioane lei (circa 133 milioane euro). Din aceasta suma, peste 300 milioane lei au ca destinație construirea de locuințe pentru tineri.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al ANL a fost publicat în Monitorul Oficial.

Conform documentului, ANL va întocmi lunar execuția bugetului de venituri și cheltuieli aferente lunii precedente, pe care o va depune la MDRAP până la data de 10 a lunii curente, urmând ca Ministerul să o transmită până la data de 15 a lunii curente la Ministerul Finanțelor Publice.

Excentul anilor precedenți aI ANL-ului este de aproximativ 31 de milioane de euro (aproximativ 142 milioane de lei).

 

Bugetul de venituri și cheltuieli ANL pe anul 2018 este următorul:

  1. Credite de angajament (CA)
  2. Credite bugetare(CB)
mii lei
Cod 3 CA/CB BVC 2018
1 2 3 4
TOTAL VENITURI 131.262
I. VENITURI CURENTE 14.079
C. VENITURI NEFISCALE 14.079
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 6.000
31.10 Venituri din dobânzi 6.000
31.10.03 Alte venituri din dobânzi 6.000
C2. VÂNZARI DE BUNURI ȘI SERVICII 8.079
36.10 Diverse venituri 8.079
36.10.50 Alte venituri 8.079
II. VENITURI DIN CAPITAL 43.983
39.10 Venituri din valorificarea unor bunuri 43.983
39.10.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice 43.983
IV. SUBVENȚII 73.200
42.10 Subvenții de la bugetul de stat 73.200
42.10.56 Subvenții pentru construcția de locuințe prin ANL 73.200
din care: Sume de la bugetul de stat – reprezentând cota de 5% 2.929
TOTAL CHELTUIELI I 612.867
II 134.551
70.10 Capitolul LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ I 612.867
II 134.551
01 CHELTUIELI CURENTE I 319.468
II 67.952
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL I 11.809
II 11.809
10.01 Cheltuieli salariale în bani I 11.188
II 11.188
10.01.01 Salarii de bază I 11.000
II 11.000
10.01.12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității I 183
II 183
10.01.13 Indemnizații de delegare I 5
II 5
10.02 Cheltuieli salariale în natură I 232
II 232
10.02.06 Vauchere de vacanță I 232
II 232
10.03 Contribuții I 389
II 389
10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat I 95
II 95
10.03.02 Contribuții de asigurări de șomaj I 3
II 3
10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate I 32
II 32
10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale I 1
II 1
10.03.06 Contribuții pentru concedii și indemnizații I 6
II 6
10.03.07 Contribuție asiguratorie pentru muncă I 252
II 252
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII I 1.580
II 1.580
20.01 Bunuri și servicii I 1.219
II 1.219
20.01.01 Furnituri birou I 40
II 40
20.01.02 Materiale pentru curățenie I 1
II 1
20.01.03 Încălzit, iluminat și forță motrică I 235
II 235
20.01.04 Apă, canal și salubritate I 33
II 33
20.01.05 Carburanți și lubrifianți I 130
II 130
20.01.06 Piese de schimb I 10
II 10
20.01.07 Transport I 1
II 1
20.01.08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet I 150
II 150
20.01.09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional I 98
II 98
20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare I 521
II 521
20.02 Reparații curente I 50
II 50
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar I 5
II 5
20.05.30 Alte obiecte de inventar I 5
II 5
20.06 Deplasări, detașări, transferări I 59
II 59
20.06.01 Deplasări interne, detașări, transferări I 59
II 59
20.12 Consultanță și expertiză I 28
II 28
20.13 Pregătire profesională I 5
II 5
20.24 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor I 4
II 4
20.24.02 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor interne I 4
II 4
20.30 Alte cheltuieli I 210
II 210
20.30.01 Reclama și publicitate I 6
II 6
20.30.02 Protocol și reprezentare I 5
II 5
20.30.04 Chirii I 5
II 5
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii I 194
II 194
59 TITLU XI – ALTE CHELTUIEI I 3.618
II 3.618
59.17 Despăgubiri civile I 3.500
II 3.500
59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate I 118
II 118
65 TITLUL XII – CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ I 302.461
II 50.945
65.01 Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă I 302.461
II 50.945
– Construcții locuinte tineri prin ANL I 302.461
II 50.945
70 CHELTUIELI DE CAPITAL I 293.399
II 66.599
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 293.399
II 66.599
71.01 Active fixe I 293.399
II 66.599
71.01.01 Constructii I 292.880
II 66.080
71.01.02 Mașini,echipamente și mijloace de transport I 295
II 295
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 24
II 24
71.01.30 Alte active fixe I 200
II 200
70.10.03 Locuințe I 612.867
II 134.551
70.10.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe I 595.341
II 117.025
70.10.03.30 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor I 17.526
II 17.526
EXCEDENT/DEFICIT ANUL CURENT -3.289
EXCEDENT/DEFICIT ANII PRECEDENȚI 141.679

 

Sumele alocate de la bugetul de stat pentru programele de construcții de locuințe 2018:

  1. Credite de angajament (CA)
  2. Credite bugetare(CB)
mii lei
Cod Denumirea indicatorilor CA/CB BVC 2018
1 2 3 4
TOTAL VENITURI 73.200
IV. SUBVENȚII 73.200
42.10 Subvenții de la bugetul de stat 73.200
42.10.56 Subvenții pentru construcția de locuințe prin ANL 73.200
din care: Sume de la bugetul de stat – reprezentând cota de 5% 2.929
TOTAL CHELTUIELI I 551.516
II 73.200
70.10 Capitolul LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ I 551.516
II 73.200
01 CHELTUIELI CURENTE I 281.516
II 30.000
65 TITLUL XII – CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ I 281.516
II 30.000
65.01 Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă I 281.516
II 30.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL I 270.000
II 43.200
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 270.000
II 43.200
71.01 Active fixe I 270.000
II 43.200
71.01.01 Construcții I 270.000
II 43.200

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 1/martie 2018

Sus
Translate »