Erdbewegung-Osteuropa

Cazinoul Constanta, pas important pe directia restaurarii

Cazinoul Constanța face un pas important pe direcția demarării lucrărilor de restaurare. Pentru atribuirea contractului ce are ca obiect ”Proiectare, execuție și asistență tehnică pentru obiectivul de investiții Consolidare și restaurare Cazino Constanța -(clădire S+P+1E+M, pod parțial și rampă de acces către subsol) și lucrări exterioare (reabilitarea platformă terasă, rețele utilități, zid de apărare și balustradă)” situat în bd.Elisabeta nr.4, municipiul Constanța, județul Constanța” a fost lansată astăzi o licitație deschisă.

Clădirea este monument istoric clasat în Lista Monumentelor Istorice.

Valoarea estimată a contractului este de 60.070.645 lei, fără TVA, și este compusă din:

* Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică – 1.790.741 lei;

* Cheltuieli pentru investitia de baza – 57.755.773 lei;

* Organizare de santier – 524.130,58 lei.

Investiția este asigurată din fonduri bugetare.

Valorile sunt în conformitate cu Devizul general aprobat prin Hotărârea nr.271/2019.

Criteriul ales de autoritatea contractantă este ”cel mai bun raport calitate – preț”.

Durata contractului este de 90 de luni.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 3 iulie 2019.

Reamintim faptul că Guvernul a reaprobat recent indicatorii tehnico-economici pentru consolidarea și restaurarea obiectivului.

Principalele modificări au vizat:

* reconfigurarea funcțională și adaptarea spațiilor interioare și exterioare la noile funcțiuni propuse prin tema de proiectare, reprezentative pentru  viața social-culturală a orașului și pentru un monument de categorie ”A” cu valoare arhitecturală și istoric ăexcepțională;

* adaptarea proiectelor de arhitectură, structură și instalații la noile funcțiuni propuse, ținând cont de actualizarea expertizelor și studiile la această fază de proiectare;

* revizuirea documentațiilor de arhitectură și componente artistice (pictură murală, stucco-marmură, stucatură policromă, metal şivitralii) pentru tratarea corespunzătoare a degradărilor survenite în perioada 2014 – 2018;

* actualizarea normativelor de proiectare și a legislației în domeniu.

În urma realizării lucrărilor de consolidare și restaurare, Cazinoul va fi redat circuitului public și astfel va fi pusă în valoare cea mai importantă clădire publică realizată în stil Art Nouveau, cu o remarcabilă unitate stilistică a tuturor elementelor: volume, fațade, raportu lplin-gol, decorație interioară și exterioară.

 

 

Citiți și:

Intr-o zona selecta a Capitalei va fi dezvoltat un proiect mixt

Teren de zeci de hectare pentru dezvoltari imobiliare

Blocuri cu 11 si 4 etaje, recent autorizate

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/ mai 2019

 

 

 

 

Sus
Translate »