TOPUL Constructorilor
Oferte locuri de munca top

Ce document va putea fi realizat prin bugetul ANCPI

Finanțarea pentru un nou tip de document va putea fi asigurată de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Această modificarea a fost propusă în cadrul Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7 / 1996 de către mai mulți senatori UDMR. În prezent, propunerea legislativă este înregistrată la Senat pentru dezbatere.

Astfel, este propusă extinderea și asupra lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare a prevederilor legale privind cofinanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară.

Inițiatorii arată că documentațiile pe care le înaintează comisiile locale către comisia județeană pentru emiterea titlurilor de proprietate trebuie să cuprindă anexele validate, planurile parcelare, procesele-verbale de punere în posesie și schițele de terenuri.

Având în vedere prevederile legale diferite și practica neunitară la nivelul consiliilor locale, planurile parcelare nu erau avizate întotdeauna de către comisiile locale de fond funciar, motiv pentru care oficiile de cadastru nu au reușit până în anul 2001 să redacteze un plan de situație integral cu noua parcelare a teritoriului și cu numerotarea topografică corespunzătoare în vederea predării cu proces-verbal primăriilor localităților.

Din cauza nepunerii în posesie a tuturor persoanelor îndreptățite, se impune realizarea acestora de urgență, motiv pentru care trebuie asigurată cofinanțarea de către ANCPI, consideră senatorii. Aceasta întrucât majoritatea primăriilor au dificultăți financiare când se pune problema finanțării unor asemenea lucrări.

 

Descărcați aici Propunerea legislativă

 

 

 

 

Citiți și:

11 blocuri, in curs de autorizare in Capitala

Un nou proiect rezidential, in pregatire in sectorul 1

Asfaltari de peste 45 mil euro, in nordul tarii

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/ iul-aug 2019

Sus
Translate »