Oferte locuri de munca top

Ce indemnizatii platite pentru contracte suspendate ar trebui returnate

Unele indemnizații plătite din bugetul asigurărilor sociale pentru şomaj ar trebui returnate. Aceasta ca urmare a unor amendamente aduse Codului muncii, aprobate de membrii comisiilor de specialitate din Camera Deputaţilor și care urmează să fie adoptate de plenul Camerei.

Deputații au admis cererea preşedintelui României de reexaminare a legii transmisă spre promulgare şi a obiecţiilor formulate în aceasta.

Legea completează Codul muncii în sensul că, pe durata suspendării temporare a activităţii şi/sau a reducerii acesteia ca urmare a decretării stării de asediu sau stării de urgenţă, salariaţii care au contractul individual de muncă suspendat, fiind afectaţi de activitatea redusă sau întreruptă, să beneficieze de o indemnizaţie, plătită din bugetul asigurărilor de şomaj.

Această indemnizație este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, pe toată durata menţinerii stării de asediu sau a stării de urgenţă, după caz.

De asemenea, legea reglementează modalitatea de acordare a acestei indemnizaţii.

Printre principalele amendamente adoptate sunt următoarele:

* Angajatorii pot dispune gradual alte măsuri pentru reducerea activităţii sau a întreruperii activităţii, după caz. În situaţia în care este adoptată de angajator măsura suspendării contractului individual de muncă înlocuind, în tot sau în parte, măsura reducerii programului săptămânal de lucru de la 5 la 4 zile,  plata indemnizației este acordată numai de la data suspendării contractului individual de muncă ;

* Angajatorii nu pot desfiinţa locurile de muncă ocupate de persoanele ale căror contracte individuale de muncă au fost suspendate pe perioada stării de urgență, pe o perioadă cel puţin egală cu perioada suspendării pentru care au beneficiat, pentru aceşti salariaţi, de plata indemnizaţiilor din bugetul asigurărilor sociale pentru şomaj.

* În cazul încălcării prevederilor de mai sus trebuie returnate sumele primite cu titlu de indemnizaţie pentru posturile desfiinţate.

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea legii cu amendamente.

Camera Deputaţilor este Cameră decizională.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2020

Sus
Translate »