Oferte locuri de munca top

Ce lucrări sunt finantate si cofinantate de ANCPI

În legătură cu nelămuririle față de finanțările și cofinanțările alocate de ANCPI, pe care ni le-au transmis cititorii noștri, ne-am adresat reprezentaților Agenției.

Redăm în continuare precizările transmise.

Finanțările alocate de ANCPI

”ANCPI finanțează lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de UAT-uri, având ca obiect sectoarele cadastrale din cadrul UAT-urilor, care cuprind imobile din extravilan şi din intravilan, indiferent de calitatea titularului dreptului, respectiv proprietar, titular al unui drept real asupra imobilului sau posesor.

Lucrările de înregistrare sistematică sunt finanțate prin alocarea fiecărei unităţi administrativ-teritoriale de sume din bugetul ANCPI, prin bugetele oficiilor teritoriale, în limita bugetului aprobat şi a acordului Consiliului de administraţie, pe bază de contract de finanţare multianual.

ANCPI finanţează lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale într-un cuantum de maximum 60 de lei/carte funciară, cu excepţia terenurilor situate în zone cu forme de relief ce au categorii ridicate de dificultate prevăzute de Instrucţiunile de aplicare a Normelor de timp pentru operaţiile necesare realizării lucrărilor de specialitate în cadrul Centrului Naţional de Cartografie, aprobate prin ordin al directorului general al ANCPI, caz în care cuantumul este majorat proporţional cu coeficienţii aferenţi categoriilor de dificultate”.

Câți bani au fost alocați de către ANCPI

”Începând cu anul 2016, ANCPI a alocat anual sume egale primăriilor (echivalentul a aproximativ 30.000 de euro), în vederea contractării de către acestea a lucrărilor de înregistrare sistematică la nivel de sector cadastral. Astfel, în anul 2016, suma alocată fiecărui UAT eligibil la finanțare a fost de 135.000 de lei. Pentru cele 2.960 de UAT- uri eligibile au fost semnate 1.095 de contracte de servicii între UAT-uri și persoane fizice sau juridice autorizate. În anul 2017, au fost alocate câte 150.000 de lei pentru fiecare din cele 2.949 de UAT- uri eligibile, fiind semnate 1.838 de contracte de prestări servicii pentru 14.946 de sectoare cadastrale din 1.727 de UAT- uri. În anul 2018, au fost alocate 155.000 de lei/UAT, din fondurile proprii ale ANCPI, pentru cele 2.746 de UAT-uri eligibile, iar în 2019, suma alocată/UAT este de 160.000 de lei pentru cele 2.745 de UAT-uri eligibile”, ne-au spus reprezentanții Agenției.

Cofinanțările alocate de ANCPI

”De asemenea, ANCPI cofinanţează și lucrările de înregistrare sistematică derulate la nivelul sectorului cadastral, în limita bugetului aprobat, ulterior finalizării acestora.

Precizăm că fac obiectul cofinanțării și sectoarele cadastrale recepționate de oficiile teritoriale după data de 28 iunie 2015, data intrării în vigoare a Legii nr. 150/2015 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, indiferent de data contractării acestor lucrări de către UAT-uri.

În ceea ce privește cofinanțarea, bugetul achiziției serviciilor de înregistrare sistematică este stabilit de unitatea administrativ-teritorială, putând depăși astfel cuantumul de 60 lei/carte funciară, dar ANCPI va deconta doar suma maximă de 60 lei, după recepția lucrării și deschiderea cărților funciare.

Cele două metode de finanțare a lucrărilor de înregistrare sistematică derulate la nivel de sector cadastral sunt complementare, niciuna dintre acestea neexcluzând-o pe cealaltă”, ne-au mai spus reprezentanții ANCPI.

Atât finanțările, cât și cofinanțările sunt alocate de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în cadrul Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară 2015-2023 (PNCCF). Programul este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI, fonduri externe nerambursabile (POR 2014-2020, Axa 11), precum și din bugetele locale ale primăriilor.

 

 

 

Citiți și:

Teren de circa 23 mii mp, pregatit pentru dezvoltarea unui ansamblu imobiliar

Un teren de circa 5 ha va fi reglementat urbanistic

Viitor parc logistic, pe aproape 3 ha, intarziat de birocratie

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/nov – dec 2019

Sus
Translate »