Oferte locuri de munca top

Ce mai este de facut la Stadionul din Targu Jiu

Guvernul are pe ordinea de zi a ședinței de astăzi proiectul de hotărâre pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Modernizare şi extindere capacitate Stadionul Municipal Târgu Jiu”. Valoarea lucrărilor necesare pentru stadionul din Târgu Jiu a fost estimată la 118.772.000 lei,  din care 85.896.000 lei pentru lucrări de constructii și montaj

Restul lucărilro de executat se ridică la peste 23,3 milioane de lei.

Cu toate că în momentul de față, stadionul cu o capacitate 12386 locuri pentru spectatori este realizat în proportie de 100% , nu este funcțional.

A fost necesară actualizarea Studiului de Fezabilitate din mai multe motive:

  1. I) Optimizarea soluțiilor propuse inițial la faza studiu de fezabilitate:

Proiectul inițial a fost regândit astfel încât peluzele care nu erau amenajate ca spațiu pentru suporteri (spectatori) să completeze tribunele şi împreună să formeze un inel continuu.  Prin realizarea unui inel de gradene închis, s-au obținut  peluzele şi o cursivitate, atât vizuală, cât mai ales de accese și evacuări a publicului, cu separare eficientă între public, galerie gazde şi galerie oaspeti.

De asemenea, s-au prevăzut lucrări de retragere a dalei de acces înspre stadion, oferind o piață publică înspre b-dul Constantin Brâncuși, respectiv clădirea primăriei, obținând o integrare mai armonioasă în fondul construit. Prin aceasta retragere a dalei se pot asigura fluxurile de evacuare concomitentă a spectatorilor, cu timpul normat de evacuare, fără  obstacole şi fără riscuri de accidentare, conform prevederilor normativului P118, şi a cerintelor din cap.2.2 Siguranța în Exploatare prevăzute în “Normativul privind proiectarea terenurilor sportive şi stadioanelor (unitatea funcțional de bază) din punct de vedere al cerințelor Legii 10/1995” indicativ NP 066-02.

Reconfigurarea stadionului  a determinat implicit o reconfigurare a rețelelor electrice, de canalizare (pluvială şi menajeră), a rețelelor exterioare de apă, precum şi a amenajării platformelor adiacente a acceselor şi a spatiilor verzi. Astfel a rezultat necesitatea repoziționării racordurilor, inclusiv ramificațiile necesare către toate punctele de consum astfel încât obiectivul să poată fi pus în funcțiune.

Aceasta noua soluție prevede efectuarea unor lucrări suplimentare, urmare a reconfigurării traseelor rețelelor exterioare şi a noilor soluții privind amenajările exterioare de suprafață, care nu au fost licitate și nu au fost cuprinse în contractul inițial, urmând ca aceste lucrări să facă obiectul unei proceduri de achizitie publică, dupa reavizarea indicatorilor tehnico economici.

Pentru realizarea lucrărilor de amenajări exterioare (căi acces, căi evacuare, rețele electrice, rețele sanitare, etc) Antreprenorul va întocmi documentația DTAC pentru obținerea  unei noi autorizații de construire și, totodată, va realiza proiectul de execuție a lucrărilor fază Pth/DDE.

  1. II) Modificări de soluții datorate condițiilor impuse de instituțiile emitente de avize și acorduri, care au schimbat cerințele inițiale pentru emiterea acestora sau pentru respectarea normativelor de securitate în exploatare:

a)Condiții impuse de ISU:

Având in vedere că la momentul promovării investiției, hotelul existent lângă stadion era inclus în programul de reabilitare şi, drept urmare, considerat ca o clădire care îndeplinește condițiile de rezistență la foc cerute de normativele în vigoare, precum și faptul că această reabilitare nu s-a realizat, ISU GORJ a cerut ulterior demarării lucrărilor de execuție la stadion realizarea pe ambele laturi ale hotelului, la intersecția cu Tribuna 2, a unor ecrane de protecție la foc cu o lățime de minim 4 m, pe toată înălțimea intersecției.

  1. b) Condiții impuse de operatorul local de canalizare şi alimentare cu apă:

În varianta inițială a studiului de fezabilitate, urmare a avizului de principiu emis de autoritățile competente, soluția propusă de deversare a apelor pluviale se realiza prin rețeaua de canalizare a Bulevardului Constantin Brâncuși. Apa Regio Gorj a comunicat Primăriei Tg Jiu faptul că rețeaua de canalizare existentă pe bulevardul Constantin Brâncuși are capacitate limitată şi nu poate prelua deversarea apei pluviale din incinta Stadionului Municipal Tg Jiu.

În aceste condiții, singura soluție a fost aceea de înființare a unei rețele de colectare a apelor pluviale de capacitate corespunzătoare şi deversarea în râul Jiu.

Această nouă soluție prevede efectuarea unor lucrări suplimentare, urmare a reconfigurării traseelor, care nu au fost licitate și nu au fost cuprinse în contractul inițial, urmând ca aceste lucrări să facă obiectul unei proceduri de achizitie publică, după reavizarea indicatorilor tehnico economici.

Prin urmare C.N.I. S.A. va realiza rețelele de colectare din incinta amplasamentului predat, urmând ca Primaria Tg Jiu să realizeze bazinul de retenție, pompele şi separatorul de hidrocarburi, conform reglementărilor în vigoare.

c)Condiții impuse de Federația Română de Atletism pentru omologarea pistei:

În SF-ul inițial s-a prevăzut refacerea pistei de atletism parțial, doar în zonele de intervenție pentru realizare altor lucrări. Ulterior, urmare a consultărilor cu reprezentanții Federației Române de Atletism și ai IAAF în vederea omologării pistei de atletism, a rezultat ca fiind necesare lucrări de refacere a acesteia în totalitate, incluzând şi zona de obstacole, săritură în lungime, săritura cu prăjina, aruncare disc/ciocan etc .

  1. d) Condiții pentru omologarea stadionului în vederea îndeplinirii standardelor UEFA de includere în turneele europene de fotbal.

Proiectul inițial a fost regândit astfel încât peluzele care nu erau amenajate ca spațiu pentru suporteri (spectatori) să completeze tribunele și, împreună, să formeze un inel continuu. Astfel, s-a propus realizarea unui inel de gradene închis, pentru a se obține peluze şi o cursivitate, atât vizuală cât și de accese și evacuări a publicului, cu separare eficientă între public – galerie gazde şi galerie oaspeți. Prin această formă eliptică a stadionului s-au asigurat cerințele de calitate prevăzute în “Normativul privind proiectarea terenurilor sportive și stadioanelor (unitatea funcțional de bază) din punct de vedere al cerințelor Legii 10/1995” indicativ NP 066-02, precum şi cerințele din UEFA Guide To Quality Stadiums.

Forma optimă pentru stadioanele care au şi pistă de atletism este cea cu forme curbe, eliptică sau pe cerc, în funcție de capacitatea stadionului. Posibilitatea de a avea peluze, în situația de față, un stadion închis, aduce beneficii în organizare şi sigurantă spectatorilor. Accesul şi evacuarea stadionului se face în condiții superioare față de un stadion cu tribune de o parte şi alta a terenului de joc, având la dispoziție o zonă de contact cu exteriorul mult mai mare, la aceeași capacitate de persoane, disiparea spectatorilor fiind mai mare.

Un alt avantaj este usurința de a tronsona stadionul pe tipuri de spectatori. Astfel pe Tribuna 1 vor fi amplasate locurile pentru VIP şi spectatori standard, pe Tribuna 2 vor fi spectatori standard, pe Peluza 1 va fi alocată zona pentru spectatorii oaspeți, iar pe Peluza 2 galeria gazdelor. În acest fel se va segrega stadionul în functie de spectatori, iar oaspeții vor sta în partea opusă  galeriei gazde, pentru a preveni incidentele. În zona oaspeților, față de împrejmuirea necesară, se vor păstra câte un sector, de o parte și de alta, în care nu se vând bilete, fiind zona pentru stewarzi şi oameni de ordine. Astfel se asigură un spațiu tampon cerut în competițiile UEFA şi de FRF de responsabilii cu siguranța spectatorilor.

Instalaţia de ceasoficare

Ţinând cont de specificul şi natura activităţilor desfăşurate în clădire, se impune instalarea unui sistem de ceasuri sincronizate în întreaga clădire.

Sistemul este compus din unitate master, care este instalată în rack-ul din Camera server, şi ceasurile slave instalate în toate punctele de interes din zonele administrative si sportivi.

Sincronizarea unităţii de ceas master se realizează printr-o legatură GPS.  Pentru sincronizarea reţelei de  ceasuri slave se folosesc fie impulsuri de curent sau un semnal digital codat specific acestui tip de reţea. Unitatea master de ceas se va conecta la reţeaua LAN  prin portul dedicat RJ45 pentru sincronizarea cu reţeaua locala de calculatoare.

Unitatea master de ceas va funcţiona ca server de timp pentru rețeaua locală de calculatoare, comunicând pe protocol NTP. Unitatea master de ceas cât şi ceasurile slave vor fi alimentate din tabloul de receptoare vitale.

Instalaţia de Tv Broadcast

Acest sistem va permite transmiterea video şi audio de către televiziunile naționale şi internationale a jocurilor și/sau întrecerilor sportive, interviurilor şi a conferințelor.

Se vor amplasa camere de luat vederi la nivelul terenului, în tribune, în zona de luat interviuri dupa meci şi în salile de conferinte. Se vor respecta cerintele UEFA si FRF pentru stabilirea pozitiei camerelor.

Se va asigura pentru Sala de conferinta o platformă pentru camere video.

Stadionul va fi dotat cu o zona pentru carele de reportaj situată în exteriorul stadionului.

Pentru aceasta zona se va asigura alimentare cu energie electrica şi retea de transmisie TV.

Energia electrica se va asigura prin amplasarea unui tabloul electric dedicat în zona carelor TV, cu alimentare din reteaua electrica a furnizorului şi din grup generator de interventie.

Pentru transmisia TV in zona carelor se va prevedea un tablou “wallbox” principal de la care vor pleca conexiuni pe fibra optica pentru fiecare punct de camera TV din interiorul stadionului. Astfel se va realiza o precablare pe FO pentru intreg sistemul de transmisie TV, eficienta şi usor de utilizat. Se vor efectua conexiuni cu toate camerele de transmisie eveniment sportiv enumerate mai sus, cu studiourile TV, sala de conferinte şi zonele de interviuri.

III)    Lucrări prevăzute pentru refacerea integrală a rigolei perimetrale a terenului de joc

Perimetral, terenul de joc se inchide într-o rigolă care preia apele pluviale. La întocmirea SF-ului s-a luat in calcul refacerea rigolei partial, considerandu-se că aceasta pote fi scoasă şi refolosită. În realitate, rigola era prinsă in betonul din infrastructura pistei de atletism şi nu s-a putut scoate fara să se deterioreze. Totodata, la refacerea pistei, cand s-au retrasat  culoarelor de alergare, pozitia rigolei existente nu corespundea noii configuratii proiectate, corelate cu terenul de joc. De aceea, rigola a trebuit inlocuita integral,  cea veche nemaiputand fi folosita.

  1. IV) Lucrări datorate modificarilor de soluții din timpul execuției cauzate de evenimente sau situatii imprevizibile la momentul elaborarii Studiului de Fezabilitate

In timpul executiei, s-a constatat că fundatiile hotelului existent nu pastreaza aliniamentul elevațiilor şi intră în amplasamentul tribunei2. Aceasta situatie a condus la regândirea structurii tribunei doi, inclusiv a fundatiilor prin solutii care au necesitat suplimentarea cantitatilor de lucrari.

 

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr.6/sept 2018

Sus
Translate »