Oferte locuri de munca top

Ce modificari au fost facute pentru utilizarea MySmis 2014

Mai multe modificări au fost aduse Manualului de utilizare MySMIS 2014, în cadrul a două subcapitole. Noua variantă a fost publicată de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (document atașat la finalul articolului).

Astfel, subcapitolul 1.4 Identificare electronică, crearea unei entități juridice și asocierea la o entitate juridică a fost separat în trei subcapitole distincte, după cum urmează:

* Identificare electronică

Pentru crearea unei entități juridice este nevoie de realizarea identificării electronice a utilizatorului. Se acționează funcția Identificare electronică din meniul care se deschide la acționarea (clic) numelui persoanei.

Identificarea electronică presupune 2 pași:

* Pas 1: Descărcarea formularului de înregistrare a certificatului utilizat la semnarea digitală și semnarea digitală a documentului descărcat;

* Pas 2: Încărcarea în sistem a documentului semnat electronic.

* Înscrierea unei persoane juridice în contul unui utilizator

După identificarea electronică, o persoană juridică poate fi înscrisă în contul de utilizator, cu completarea datelor solicitate, descărcarea și semnarea electronică a declarațiilor solicitate reprezentantului legal/împuternicit al acelei entități.

Persoana juridică se înscrie în sistem o singură dată. În cazul modificării reprezentantului legal/împuternicit, persoana juridică nu va mai fi înscrisă încă o dată și în contul de utilizator al noului reprezentant legal/împuternicit (pentru detalii vezi sub-capitolul 1.10. Modificare reprezentant legal/împuternicit).

* Asocierea la o persoană juridică.

După înscrierea unei entități juridice și după ce TOATE câmpurile obligatorii din funcția Date generale de la meniului entității juridice au fost completate, se pot crea proiecte în sistem.

Dacă aceste câmpuri nu au fost completate apare mesajul de atenționare „Nu ați completat toate datele obligatorii din meniul entității juridice funcția ”Modifica persoana juridică – Date generale pentru (numele firmei)”. Vă rugăm completați toate informațiile”.

La proiecte se pot asocia ca parteneri alte entități juridice pe baza unui cod de asociere solicitat entității care a creat proiectul. Codul de asociere se găsește în funcția ”Atribute proiect”.

Liderul din asociere:

* Furnizează codul de asociere membrului asociat prin mijloace din afara sistemului (e-mail, telefon, fax etc.);

* Membrul asociat transmite cererea de asociere la proiect, liderul acceptă sau respinge această cerere prin accesarea secțiunii „Drepuri acces proiecte” din meniul de profile aferente persoanei juridice (meniul de profile este afișat dând clic pe numele persoanei juridice);

* În funcție de opțiunea aleasă la punctul anterior, liderul devine asociat cu membrul acceptat la proiectul pentru care i-a fost furnizat codul de asociere (fiecare proiect are un cod unic de asociere) sau îi respinge cererea.

Membrul asociat:

* Solicită codul de asociere liderului;

* Transmite cererea de asociere către lider intrând în meniul de profile aferente persoanei juridice, accesează opțiunea Asociere în proiect, completează câmpul respectiv cu codul primit de la lider și transmite solicitarea de asociere (Meniul de profile se afișează dând clic pe numele persoanei juridice).

De asemenea, au fost aduse modificări și subcapitolului 1.7 Înrolare la o persoană juridică, în ceea ce privește clarificarea textelor explicative.

 

Descărcați aici Manual de utilizare MySMIS 2014 – actualizat 2021

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus
Translate »