Oferte locuri de munca top

Ce modificari au programele de finantare a IMM-urilor

Mai multe modificări legate de finanțările pe care le pot accesa întreprinderile mici și mijlocii prin IMM Leasing pentru echipamente și utilaje, IMM Invest și IMM Factor au fost aprobate ieri de către Guvern.

Pentru cele trei programe, schimbările au fost făcute la nivelul normelor metodologice.

IMM Leasing de echipamente și utilaje

A fost aprobat plafonul garanţiilor care pot fi emise în anul 2021, în valoare de 2 miliarde lei, respectiv echivalentul subvenţiei brute al ajutorului sub formă de garanţii aferent acestui plafon, în valoare de 50,9 milioane lei.

Ministerul Finanțelor subvenționează dobânzile aferente finanțărilor de tip leasing financiar în procent de până la 50%, pe o perioadă de 8 luni de la data acordării finanțării, comisionul de administrare şi comisionul de risc în procent de 100% (costuri de garantare – finanțare) în cadrul unei scheme de ajutor de minimis asociată acestui program.

De asemenea, a fost reglementată excluderea din marjă (3,5%) a dobânzii aplicate pentru prefinanțare, având în vedere faptul că avansul nu este parte componentă a finanțării garantate de stat.

Totodată, a fost prelungită valabilitatea schemei de ajutor de minimis pentru angajamentele legale încheiate până la 31 decembrie 2021 și până la 31 octombrie 2022 perioada până la care se pot face plăți în cadrul acestei scheme.

A devenit posibilă înscrierea în Program și a altor finanțatori, prin menținerea și pentru acest an a alocării pro-rata de către FNGCIMM a plafonului de garantare finanțatorilor participanți în Program, în baza solicitărilor formulate de către aceștia.

IMM Invest

A fost eliminată principala constrângere a beneficiarilor în accesarea creditelor, și anume lipsa garanțiilor și crearea necesarului de lichiditate financiară.

Plafonul de garantare pentru acest program, aferent anului 2021, este de 15 miliarde de lei, din care pentru Subprogramul AGRO IMM Invest plafonul este de 1 miliarde de lei.

IMM Factor

În cadrul programului pot fi accesate granturi în limita cumulului rezultat din valoarea integrală a comisionului de risc și a celui de administrare şi din valoarea rezultată prin aplicarea unui procent de 50% la valoarea dobânzilor, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 800.000 euro per întreprindere.

Plafonul total al garanțiilor pentru anul 2021 este de 1 miliard lei.

Normele metodologice aprobate stabilesc costul total al finanțărilor acordate în cadrul Programului. Costul total este compus din:
* rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă de 2,5 % pe an. Această marjă include dobânda, comisionul de factoring, precum și orice alt comision perceput de finanțator;

* un alt cost îl reprezintă comisionul de risc – comisionul datorat Ministerului Finanțelor de către beneficiarul Programului;
* comisionul de administrare – comisionul datorat FNGCIMM de către beneficiarul Programului pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției.

De asemenea, sunt reglementate activitățile desfășurate de către beneficiari care nu pot fi garantate în cadrul Programului.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/aprilie 2021

Sus
Translate »