Oferte locuri de munca top

Ce modificari vor fi aduse Parteneriatului Public Privat

Modificări importante vor fi aduse Legii Parteneriatului Public Privat în ceea ce privește pregătirea proiectului de parteneriat public-privat și nu numai (găsiți atașat modificările propuse). Aceasta conform proiectului de lege și normelor metodologice supuse dezbaterii publice până pe 31 august.

Astfel, în ceea ce privește răspunderea contractuală, inclusiv sancțiunile și penalitățile aplicabile partenerului privat în cazul neexecutării obligațiilor sale, în special în cazul neatingerii sau nemenținerii obiectivelor ori indicatorilor de performanță, noul proiect propune renunțarea la “posibilitatea compensării sumelor astfel datorate de partenerul privat cu plățile datorate de partenerul public în temeiul contractului de parteneriat public-privat”.

De asemenea, partenerul public poate constitui fără a mai fi necesară parcurgerea unei alte proceduri de atribuire decât cea reglementată prin prezenta lege și prin derogare de la alte prevederi legale speciale sau generale, în beneficiul societății de proiect și/sau a partenerului privat, cu privire la bunuri destinate realizării proiectului și asupra cărora are dreptul de a dispune, în condițiile legii:

  1. a) drepturi de concesiune asupra bunurilor proprietate publică sau drepturi născute din închirierea bunurilor proprietate publică – cu respectarea, însă, a duratei maxime prevazute de lege pentru concesiunea de bunuri proprietate publică;
  2. b) drepturi de superficie, cu respectarea, însă, a duratei maxime prevazute de lege pentru dreptul de superficie, de servitute sau drepturi de folosință și/sau alte asemenea drepturi asupra bunurilor proprietate privată.

De asemenea, noul proiect introduce sancțiuni pentru partenereul public care va răspunde contravențional în cazurile și condițiile prevăzute de lege. Nerespectarea de către partenerul public a dispozițiilor privind pregătirea proiectului de parteneriat public privat constituie contravenție și se sancționează cu amendă ce pot ajunge la 30.000 lei;

Săvârșirea faptei contravenționale nu implică, în mod obligatoriu, și producerea unui prejudiciu.

Dacă o entitate publică intenţionează să sprijine realizarea proiectului, prin asumarea unor obligaţii de plată sau de garanţie faţă de partenerul privat desemnat câştigător al procedurii de atribuire a contractului sau faţă de societatea de proiect, în beneficiul partenerului public, poate face acest lucru numai în situaţia în care obligaţia de plată sau de garanţie a fost prevăzută în studiul de fundamentare şi în documentaţia procedurii de atribuire, într-o modalitate clară, precisă şi neechivocă, indicându-se condiţiile în care poate fi realizată.

În plus, prin parteneriatul public-privat, pe lângă dreptul de concesiune asupra unor bunuri publice sau private ale partenerului public, drepturi de superficie, drepturi de servitute, de închiriere sau altele de genul, partenerul public va putea transmite sau constitui, în favoarea societăţii de proiect sau a partenerului privat, dreptul de a colecta şi utiliza pentru derularea proiectului tarife de la utilizatorii bunului sau serviciului public, ce formează obiectul proiectului. Tipurile de tarife şi nivelul acestora se reglementează prin lege. Este de menţionat că pentru o astfel de operaţiune, nu mai este necesară parcurgerea unei alte proceduri de atribuire, în afară de cea reglementată prin această lege.

 

Descarcă versiunea modificată a Legii privind parteneriatul public-privat

 

 

 

 

 

 

 

Descarcă proiectul de Norme metodologice

 

 

 

 

 

 

 

Revista – Rasfoieste revista ARENA Constructiilor , editia iul-aug 2017 (click aici)

TopJobs  –  Oferte locuri de munca in constructii (click aici)

Newsletter – Primesti gratuit stirile ARENA Constru

Sus
Translate »