Oferte locuri de munca top

Ce nereguli gasesc inspectorii ISC la proiectarea si executia constructiilor

Inspectorii ISC au efectuat, în ultima partea a anului, controale la aproximativ 8% dintre obiectivele de investiții înregistrate la inspectoratele județene și din București.

Astfel, în cadrul acțiunilor de control ce au avut loc în trimestrul al patrulea din anul 2019, inspectorii ISC au găsit mai multe neconformități ale construcțiilor.

Ce greșeli se fac în proiectare

În cele 153 de controale efectuate la operatori economici cu activitate de proiectare în domeniul construcțiilor, au fost constatate următoarele:

* neconformități majore și grave privind elaborarea de proiecte incomplete/neconforme, care nu respectă prevederile codului de proiectare seismică P100-1/2013

* proiecte care conțin neconcordanțe între partea scrisă și cea desenată, fără detalii de execuție sau care nu respectă nivelul de calitate corespunzător, cu caiete de sarcini incomplete, neverificate la toate cerințele fundamentale de calitate aplicabile.

Ca urmare a neconformităților constatate, la circa 30% din operatorii controlați au fost dispuse măsuri și s-au aplicat trei sancțiuni contravenționale în cuantum de 16 mii lei.

Controlul în execuție

Dintre neconformitățile majore sau cu grad ridicat de repetabilitate identificate prin controalele în etapa de execuție a lucrărilor de construcții se numără:

* încălcarea prevederilor din acorduri/ avize/ autorizația de construire,

* neîndeplinirea obligațiilor stabilite prin regulamentele și procedurile elaborate în aplicarea Legii nr. 10/1995, privind realizarea și menținerea cerințelor fundamentale ale construcțiilor;

* neasigurarea de către investitori a verificării execuției lucrărilor de construcții prin specialiști diriginți de șantier autorizați;

* realizarea de construcții fără specialiști responsabili tehnici cu execuția autorizați;

* neasigurarea condițiilor de verificare a lucrărilor ajunse în faze determinante;

* neaducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse;

* nerespectarea normelor tehnice, a prevederilor din proiectul tehnic și detaliile de execuție, a celor din caietele de sarcini;

* executarea de modificări la construcții existente sau schimbarea de destinație a construcției în lipsa unei expertize tehnice;

* confirmarea prin semnătură, de către factorii implicați, a calității unor lucrări executate necorespunzător;

* întocmirea necorespunzătoare a documentelor ce se constituie în cartea tehnică a construcției fie prin lipsa documentelor de calitate ale produselor puse în operă, fie prin neînsușirea de toți factorii implicați a documentelor de calitate încheiate;

* lipsa panoului de identificare a investiției.

Neconformitățile din implementarea sistemului de management al calității în construcții

Deficiențele cu grad ridicat de repetabilitate constatate de inspectorii ISC sunt legate de:

* lipsa de înregistrări privind neconformitățile constatate în timpul verificărilor proprii în șantier, precum și soluționarea necorespunzătoare a acestora de către executant în baza soluțiilor elaborate de proiectant

* implementarea și certificarea formală a sistemelor de management al calității

* lipsa personalului specializat și instruit.

Neimplementarea sistemului de management al calității de către operatori economici cu activitate de proiectare și execuție a lucrărilor de construcții are drept principală cauză necunoașterea conținutului documentelor proprii, neutilizarea formularelor declarate și codificate, cât și certificarea unui sistem care nu poate funcționa așa cum a fost conceput inițial, deci neaplicabil.

 

 

Citiți și:

Ce se intampla cu programul de extindere a retelelor de gaz, in lipsa publicarii OUG

Ce materiale de constructii se vor scumpi anul acesta

Proiect rectificat, pentru edificarea unui ansamblu de cladiri de birouri

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/nov – dec 2019

 

Sus
Translate »