Oferte locuri de munca top

Ce proiecte beneficiaza de prelungirea perioadei de implementare

A fost prelungita perioada de implementare a proiectelor care se finalizează în cursul lunilor martie și aprilie 2020.

Este vorba de proiecte derulate cu fonduri europene coordonate prin autoritățile de management ale Programului Operațional Regional 2014-2020, Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, precum și ale Programelor de Cooperare Teritorială 2014-2020, a anunțat Ministerul Lucrărilor Publice.

Mai precis, de proiecte pentru care se inițiază/s-au inițiat în MYSMIS, până la sfârșitul perioadei de implementare, solicitări de încheiere a unor acte adiționale de prelungire.

Pentru toate celelalte solicitări de modificare a contractelor de finanțare care s-au inițiat sau se vor iniția prin MYSMIS, pe toată perioada existenței măsurilor de prevenire și protecție instituite de organele abilitate în acest sens, procesarea acestora se va realiza conform prevederilor contractuale, exclusiv electronic, prin MYSMIS, cu utilizarea corespunzătoare a semnăturii electronice de către toate părțile implicate.

Pentru toate celelalte solicitări de modificare ale contractelor de finanțare care s-au inițiat sau se vor iniția în MYSMIS până la sfârșitul lunilor martie și aprilie 2020  și pentru care nu s-a aprobat un act adițional, procesarea se va realiza astfel:

* În situația în care Ol, după verificarea solicitării și a documentelor încărcate de către Beneficiar în MYSMIS, este de acord cu modificările propuse, acesta va asigura deblocarea în MYSMIS a secțiunilor/anexelor relevante  ale contractului  de finanțare, în vederea modificării/ actualizării de către beneficiar.

* În paralel, actul adițional în trei exemplare, precum și alte anexe standard ale contractului pentru care nu se pot deschide câmpuri în MYSMIS,  revizuite, vor fi transmise beneficiarului de OI, semnate electronic de acesta și retransmise la Ol.

* Secțiunile / anexele contractului vor fi deblocate în MYSMIS în vederea modificării, iar ulterior se va transmite la AMPOR solicitarea de act adițional, în  format electronic, numai în situația în care Ol apreciază că aceasta respectă prevederile contractuale relevante în vederea încheierii actului adițional.

* OI va semna electronic actul adițional și documentele în atenția AMPOR prevăzute în procedura de monitorizare a proiectelor și le va transmite la AMPOR-DMP prin e-mail, împreună cu anexele care nu pot fi încărcate in MYSMIS, dacă este cazul.

* Actul adițional și secțiunile /anexele relevante propuse în vederea modificării  vor putea fi consultate de către toate departamentele MLPDA implicate în procesul de avizare/ aprobare a acestuia în Sistemul Unic de Management al lnformației și în format electronic. Actul adițional va fi avizat de structurile MLPDA implicate, aprobat electronic și transmis prin e-mail către Ol, care va închide fluxul în MYSMIS și va  încărca documentele rezultate.

 

Descărcați aici Instrucțiunea nr. 142 din 18 martie 2020 

 

 

 

 

Citiți și:

Aproape 3 ha, eliberate de constructii pentru viitoare proiecte imobiliare

36 ha din provincie, pregatite pentru dezvoltari logistice

Viitor showroom si service al unei cunoscute marci auto

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/martie 2020

Sus
Translate »