TOPUL Constructorilor
Oferte locuri de munca top

Ce sanse au constructorii sa obtina actualizarea valorii contractelor publice

Constructorii caută soluții pentru situația problematică din acest moment a sectorului, în care multe proiecte rutiere sunt blocate din cauza imposibilității actualizării valorii contractelor, iar anumite prevederi legislative nu sunt clare.

Mai exact, Federația Patronatelor Societăților din Construcții (FPSC) vrea să clarifice anumite sintagme legislative. Astfel, a solicitat punctul de vedere al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice în ceea ce privește condițiile de actualizare a prețurilor contractelor de achiziție publică în cazul creșterilor exagerate a prețurilor materialelor de construcții. Totodată, Federația Patronatelor a cerut clarificarea sintagmei ,,cheltuielile indirecte și profitul nu se indexează ca urmare a creșterii cheltuielilor directe, acestea rămânând la valoarea ofertată inițial”.

Redăm în continuare parte din răspunsurile date de ANAP:

* Consiliere metodologică solicitată de FPSC cu privire la ajustarea prețului unui contract aflat în derulare cu valoarea de creștere a prețului materialelor, având în vedere creșterea semnificativă a prețurilor materiilor prime din domeniul construcțiilor:

”Referitor la actualizarea prețului contractului ca urmare a creșterii/decreșterii prețurilor unor materii prime / materiale / alte produse, printre care se numără și bitumul, vă informăm că prevederile art. 7 alin 2 din Instrucțiunea președintelui ANAP nr. 2 / 2018, astfel cum au fost modificate prin Instrucțiunea președintelui ANAP nr. 1 / 2019, nu mai reglementează astfel de situații, astfel că prevederile Instrucțiunii menționate în paragraf nu mai pot fi invocate în acest sens.

Pe de altă parte, în ceea ce privește necesitatea efectuării unei modificări în legătură cu revizuirea / actualizarea prețului contractului, subliniem faptul că autoritatea contractantă va stabili, înainte de aprobarea și implementarea acestei modificări, dacă modificarea avută în vedere este, raportat la circumstanțele specifice ale contractului, fie aplicarea directă a clauzelor contractuale, ce nu necesită interpretare în funcție de situația de fapt constatată în implementare, fie o modificare în condiții excepționale, fie una nesubstanțială, fie una substanțială, raportându-se prioritar la prevederile actelor normative de nivel superior în materie, respectiv prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016 și ale art. 164 din Anexa la HG nr. 395/2016.”

* Influența pe care o are actualizarea manoperei ca urmare a modificării salariului minim în domeniul construcțiilor în baza prevederilor HG nr. 114/2018, asupra cheltuielilor indirecte și a profitului.

Legat de acesta, în urma petițiilor societății Tancrad SRL și a Sectorului 4 al Municipiului București, ANAP a concluzionat: ”cheltuielile indirecte și profitul nu se indexează ca urmare a creșterii cheltuielilor direct, acestea rămânând la valoarea ofertată inițial”.

Prin solicitarea din partea FPSC, ANAP clarifică acum acest răspuns:

”Menționăm că ne menținem opinia exprimată anterior prin adresele (…) prin care ANAP a răspuns petițiilor SC Tancrad SRL, respectiv Sectorul 4 al Municipiului București, precizând în acest sens că prețul contractelor de achiziție publică/sectorială de lucrări se va ajusta în ceea ce privește componenta de manoperă în vederea acoperirii costurilor suplimentare generate de creșterea salariului minim în construcții.

Celelalte componente ale prețului contractului, respectiv cheltuielile indirecte și profitul, nu se indexează ca urmare a creșterii cheltuielilor directe, acestea rămânând la valoarea ofertată inițial.

Vizavi de art. 7 alin. 2 lit. b) din Instrucțiunea președintelui ANAP nr. 2/2018 nemodificată, actualizarea prețului contractului se va raporta la modificarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, pentru domeniul construcțiilor, sens în care se va face și actualizarea aferentă procentuală, întrucât salariul de bază minim reprezintă doar un element de cost care conduce la stabilirea valorii manoperei, fiind inclus în aceasta. ”

 

Citiți și:

Va fi ales antreprenorul general pentru construirea a circa 30 mii mp spatii logistice

Proiectare de 120 de mil lei, pentru conducte de gaze

O strada va fi complet transformata cu fonduri europene

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/ iul-aug 2019

 

Sus
Translate »