Erdbewegung-Osteuropa

Ce se schimba pentru ajutoarele de stat acordate companiilor

Urmează să fie modificate mai multe prevederi privind ajutorul de la stat care se acordă întreprinderilor ce realizează o investiție inițială de minimum 4,5 milioane lei pentru realizarea de produse cu valoare adăugată mare, adresate atât pieţei interne cât şi competitive la export. Aceasta conform unui proiect de Hotărâre de Guvern.

Modificările propuse vizează:

* lărgirea sferei cheltuielilor eligibile, prin includerea în această categorie a cheltuielilor de natură salarială;

* introducerea posibilităţii acordării ajutorului de stat pentru acelaşi proiect de investiţii, atât pentru cheltuieli de natura activelor corporale şi necorporale, cât şi pentru cheltuieli de natură salarială, fără a se depăși valoarea eligibilă cea mai mare a oricăreia dintre cele două categorii;

* prelungirea până în anul 2025 a perioadei în care se poate efectua plata ajutorului de stat, pentru a permite decontarea cheltuielilor salariale pentru perioada de doi ani consecutivi de la data creării locurilor de muncă;

* introducerea posibilităţii plăţii ajutorului de stat şi după data prevăzută în acordul pentru finanţare, dar nu mai târziu de anul 2025;

* stabilirea mecanismului de recuperare proporțională a ajutorului de stat plătit pentru costuri salariale;

* stabilirea valorii minime de 500.000 pentru investițiile care se realizează în județele cele mai slab dezvoltate, în care PIB-ul pe cap de locuitor este mai mic sau egal cu 80% din media pe țară, conform informaţiilor comunicate de Institutul Naţional de Statistică, în vederea facilitării accesului la finanțare; limita de 80% a fost corelată cu nivelul indicatorului PIB pe cap de locuitor utilizat de Comisia Europeană la stabilirea Hărții regionale pentru fiecare stat membru, respectiv a intensității maxim admisibile pe fiecare regiune;

Reamintm faptul că ajutorul de stat se acordă sub formă de sume nerambursabile, în raport de cheltuielile eligibile şi în limita intensității maxim admisibile conform hărţii ajutoarelor regionale pentru România, valabilă în perioada 2014-2020.

Sunt considerate cheltuieli eligibile cheltuielile cu active corporale şi necorporale, precum şi cheltuielile privind închirierea construcţiilor, aferente investiţiei iniţiale.

Ajutorul de stat se plăteşte după efectuarea totală sau parţială a cheltuielilor eligibile aprobate prin acordurile pentru finanţare.

Bugetul maxim al schemei de ajutor de stat este de 4.070 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 925 milioane euro, cu posibilitatea suplimentării, bugetul anual maxim fiind de 638 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 145 milioane euro.

 

Descarcati aici Proiectul de Ordin

 

 

 

 

Citiți și:

Un cunoscut dezvoltator imobiliar pregateste un mare proiect   

Cladire de birouri, cu 10 niveluri, in curs de autorizare

Spatii industriale si de depozitare asteapta de un an aprobarea documentatiei

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/ sept 2019

Sus
Translate »