Erdbewegung-Osteuropa

Ce va fi schimbat pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala

Procedura de eliberare a certificatului de atestare fiscală va fi modificată, în urma schimbărilor ce au fost efectuate în Codul de procedură fiscală. Aceasta conform unui proiect de Ordin al Agenției Naționale de Administrare Fiscală – ANAF.

Astfel, va fi reglementată modalitatea de eliberare a certificatelor de atestare fiscală pentru asocierile și entitățile fără personalitate juridică, caz în care cererea se depune la organul fiscal central în a cărui rază teritorială contribuabilul îşi are domiciliul fiscal iar certificatul de atestare fiscală nu conține informații cu privire la modul de îndeplinire al obligațiilor fiscale de către membrii acestora.

De asemenea, este propusă stabilirea termenului de 90 de zile ca și perioadă de utilizare a certificatului de atestare fiscală pentru persoanele fizice care nu desfăşoară activităţi economice în mod independent sau nu exercită profesii libere și a unui termen de 30 de zile pentru celelalte categorii de contribuabili.

Se are în vedere și completarea mențiunilor relevante pentru situația fiscală a contribuabililor din certificatul de atestare fiscală cu următoarele două situații:

* situația în care suma obligaţiilor fiscale datorate de contribuabil/plătitor este mai mică sau egală cu sumele certe, lichide şi exigibile pe care contribuabilul le are de încasat de la autorităţile contractante

* situația în care contribuabilul înregistrează obligații fiscale care constituie condiție de acordare a înlesnirilor la plată.

Vor exista trei modalități de transmitere pe cale electronică a certificatelor de atestare fiscală, respectiv prin Spaţiul privat virtual, serviciu de comunicare electronică pus la dispoziția contribuabililor, prin sistemul informatic PatrimVen, sistem pus la dispoziţia autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală şi locală în vederea furnizării de servicii de către Ministerul Finanțelor Publice și prin intermediul sistemului informatic pus la dispoziţia instituţiilor de credit, în spaţiul privat de pe portalul ANAF.

Va exista totodată posibilitatea organului fiscal de a îndrepta orice eroare materială din certificatul de atestare fiscală, prin întocmirea unui act de îndreptare a erorii materiale.

Ce nu va mai fi inclus în certificatul de atestare fiscală

ANAF propune ca la secțiunea A a certificatului de atestare fiscală să nu mai fie incluse următoarele aspecte, datorită faptului că nu sunt considerate obligații fiscale restante:

* obligaţiile fiscale pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut în actul de acordare a înlesnirii sau se află în termenul de plată prevăzut la art. 194 alin. (1) lit. d), din Codul de procedură fiscală precum şi celelalte obligaţii fiscale, care sunt condiţii de menţinere a valabilităţii înlesnirilor la plată, dacă pentru acestea nu s-au împlinit termenele suplimentare astfel cum sunt prevăzute la art. 194 alin. (1) din același act normativ;

* sumele reprezentând creanţe fiscale care, ulterior deschiderii procedurii insolvenței, nu sunt admise la masa credală potrivit legii, sub rezerva ca debitorul să nu fi fost condamnat pentru bancrută simplă sau frauduloasă ori să nu i se fi stabilit răspunderea pentru efectuarea de plăţi ori transferuri frauduloase, inclusiv în cazul atragerii răspunderii acestuia, potrivit legii;

* sumele reprezentând creanţe fiscale care, ulterior deschiderii procedurii reorganizării judiciare, nu sunt acceptate în planul de reorganizare confirmat de judecătorul-sindic, sub rezerva ca debitorii să se conformeze planului de reorganizare aprobat;

* sumele reprezentând creanţe fiscale înscrise în titlurile executorii ce au stat la baza sechestrului pentru care s-a realizat valorificarea bunului cu plata în rate potrivit art. 253 din Codul de procedură fiscală, în limita diferenţei de preţ ce a fost aprobată la plata în rate;

* obligațiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale contestate potrivit legii, care sunt garantate potrivit art.210-211 sau art.235 din Codul de procedură fiscală.

 

Descărcați aici Proiectul de Ordin ANAF

 

 

 

 

 

Citiți și:

Cladiri mixte cu 15 si 17 niveluri, in pregatire, in Capitala

Cum merg vanzarile apartamentelor dintr-un proiect premium

O firma de comert va dezvolta un ansamblu imobiliar cu peste 13 mii mp scd

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/nov – dec 2019

Sus
Translate »