RESIDEO

Cine se va ocupa de serviciile topografice pentru imobilele din judetul Cluj

A fost încheiat acordul-cadru privind achiziționarea serviciilor de topografie și cadastru pentru înscrierea în evidențele cadastrale și de carte funciară a imobilelor – clădiri, terenuri și drumuri județene aflate în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public sau privat al Județului Cluj, precum și a celorlalte bunuri imobile care urmează să intre în patrimoniului județului.

În urma unei proceduri de licitație publică deschisă, Consiliul Județean Cluj a încheiat un acord-cadru cu firma Topo HANS Impex SRL din București, pentru o valoare totală de 1.164.735 lei fără TVA. Astfel, în următorii patru ani vor fi realizate și actualizate toate documentațiile cadastrale necesare înscrierii în Cartea Funciară a dreptului de proprietate asupra imobilelor neîntabulate până în acest moment.

În același timp, în ceea ce privește imobilele – clădiri și terenuri, vor fi realizate sau actualizate, după caz, noi relevee în care să fie specificată, în mod clar, suprafața utilă, suprafața construită/suprafața construită desfășurată, precum și determinarea suprafețelor construite ale spațiilor comune – exprimate în metri pătrați și în cote procentuale, pentru condominiile deținute de Consiliul Județean Cluj. De asemenea, vor fi reactualizate toate informațiile de natură tehnică din cadrul documentelor cadastrale deja întocmite până în acest moment.

În ceea ce privește infrastructura rutieră a județului Cluj, Consiliul Județean urmărește obținerea de documentații pentru topografierea a nu mai puțin de 1143 de km de drumuri județene.

„Existența unei evidențe clare și cu date exacte, actualizate la zi, privind bunurile imobile aflate în proprietatea județului este mai mult decât necesară pentru orice investiție pe care o realizăm, fie că ne referim la cele finanțate din bugetul Consiliului Județean, fie la cele cofinanțate din fonduri europene nerambursabile”, a declarat președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe.

 

Citiți și:

Nou parc industrial in nord-vestul tarii

Oferta reevaluata pentru atribuirea unui contract de modernizare strazi

Aproape 150 mil lei pentru reabilitarea retelei termice

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 1/martie 2018

Un comentariu;

Sus
Translate »