Oferte locuri de munca top

Cine trebuie sa avertizeze proprietarii de locuinte daca sunt nereguli in gestiunea asociatiei

Măsurile considerate necesare atât pentru buna funționare a asociațiilor de proprietari, eliminarea posibilelor abuzuri de putere ale organelor de conducereale asociației de proprietari, cât și pentru respectarea drepturilor proprietarilor de a fi informați cu privire la patrimoniul acestora au fost incluse în Legea nr. 196/2018.

Cenzorii și comisiile de cenzori au printre atribuțiile acestora participarea la adunările generale ale asociației și ale comitetului executiv, asigurând legalitatea desfășurării acestora.

Mai exact, pentru a asigura legalitatea desfășurării adunărilor generale ale asociației și ale comitetului executiv, cenzorul urmărește aplicarea prevederilor Legii nr. 196/2018 de către organele de conducere ale asociației de proprietari.

Amintim că cenzorii sunt persoanele mandatate de asociația de proprietari să urmărească aplicarea legii de către organele de conducere ale asociației de proprietari și să verifice execuția bugetului de venituri și cheltuieli conform prevederilor legale în vigoare.

Totodată, în cazul constatării unor nereguli în gestiunea financiar-contabilă a asociației de proprietari sau referitoare la nerespectarea prevederilor legii în cazul hotărârilor adunării generale sau comitetului executiv, cenzorul/ comisia de cenzori înștiințează proprietarii prin afișare la avizierul asociației de proprietari, în termen de cel mult 5 zile de la constatare.

Oficialii susțin că la elaborarea Legii nr. 196/2018 au fost avute în vedere inclusiv numeroasele plângeri formulate de cetățeni în ultimii 10 ani, cu privire la lipsa de transparență și încălcarea unor norme de către organele de conducere ale asociațiilor de proprietari, situații care au condus la prejudicierea proprietarilor, executarea silită a unora dintre aceștia, sistarea furnizării serviciilor comunitare de utilități publice inclusiv proprietarilor buni-platnici etc.

În acest sens, având în vedere rolul asociației de proprietari și ținând cont de faptul că aceasta gestionează și administrează proprietatea comună (suma cotelor părți ale proprietarilor individuali), precum și veniturile și cheltuielile asociației de proprietari aferente proprietății comune și cotele de contribuție la cheltuilile asociației de proprietari (formate din contribuțiile proprietarilor), cheltuieli de care beneficiază proprietarii, acestea nefiind facturate individual către proprietățile individuale, s-a constatat necesară creșterea transparenței în ceea ce privește activitatea asociațiilor, cât și gestionarea fondurilor acestora.

 

 

Citiți și:

In Bucuresti incepe construirea a trei cladiri de birouri cu cate 14 niveluri

Mai multe blocuri cu 12 si 13 niveluri, autorizate in Capitala

Ansamblu de vile, in pregatire intr-un frumos oraș

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.8/ nov-dec 2018

 

Sus
Translate »