RESIDEO

Cine va atesta administratorii de bloc

Senatorii au aprobat un nou proiect de lege, iniţiat de Guvern, care priveşte înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor. Acest proiect de lege susţine necesitatea remodelării cadrului normativ în vigoare care reglementează limitativ o problematică atât de sensibilă şi importantă ca cea a coproprietăţii şi a condominiului.

Printre cele mai importante amendamente aprobate regăsim următoarele:

Primarul va atesta, în baza unei hotărâri a consiliului local, persoanele fizice ce vor să devină administratori de condominii.

Atestatul va fi emis de primar în baza următoarelor documente:

* certificat de atestare profesională pentru ocupaţia de administrator de bloc;

* cazier judiciar care să ateste că nu a suferit nicio condamnare, printr-o hotărâre judecătoraescă rămasă definitivă, pentru o infracţiune de natură economico-financiară;

* dovada poliţei de asigurare de răspundere civilă profesională.

Actele adiţionale nu se vor mai depune la judecătorie, ci la Primărie în termen de 15 zile de la semnarea acestora.

Acordul de asociere şi statutul asociaţiei de proprietari, actualizate, vor fi depuse de preşedintele asociaţiei de proprietari, cel puţin o dată la 5 ani, la judecătoria în a cărui rază teritorială se află condominiul.

Zidurile dintre proprietăţile individuale, care nu fac parte din structura de rezistenţă a condominiului, vor putea fi reamplasate cu acordul a jumătate plus unu din numărul total al proprietarilor din condominiu, inclusiv al proprietarilor apartamentelor sau spaţiilor respective. Până la acest moment era nevoie de acordul a două treimi dintre proprietari.

În noul proiect de lege este eliminat articolul în care se specifică faptul că în situaţiile în care, prin contractul de închiriere încheiat cu proprietarul, locatarul se obligă să participe la plata cheltuielilor curente ale condominiului în care locuieşte, acesta va participa şi la formarea fondului de rulment.

Vor putea fi scutite de la plata cheltuielilor aferente consumului de energie electrică pentru funcţionarea ascensorului, persoanele care locuiesc în apartamente situate la subsol, demisol, parter, mezanin, precum şi etajul 1 din clădirile fără mezanin, numai dacă energia electrică utilizată pentru funcţionarea ascensorului poate fi calculată din totalul energiei electrice utilizate pentru toate instalaţiile comune.

Proiectul va fi transmis la Camera Deputaţilor.

 

Vedeti aici toate amendamentele admise de Senat la Legea asociatiilor de proprietari

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor

 ARENA Constructiilor nov – dec 2017 (click aici)coperta-ac8-mare  ARENA Constructiilor , oct 2017  (click aici) coperta-ac7

 

Sus
Translate »