Oferte locuri de munca top

Consolidarea blocurilor de locuinţe revine în atenţia autorităţilor

StamadtiadeFondurile pentru consolidarea clădirilor de locuit multietajate încadrate, prin raport de expertiză tehnică, în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public, sunt propuse să fie suplimentate prin Proiectul de buget pentru anul 2016.

Anul acesta, pentru programul de consolidare a clădirilor de locuinţe încadrate în clasa I de risc seismică fost repartizată suma de 5 milioane de lei. Suma ar putea părea mică, însă chiar şi aşa ea nu a fost cheltuită în totalitate. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi anul trecut.

În proiectul de buget pentru 2016 sunt prevăzute 25 milioane de lei pentru programul de consolidări.

Cele mai multe clădiri care prezintă niveluri insuficiente de protecţie la acţiuni seismice, degradări sau avarieri în urma unor acţiuni seismice se găsesc în Bucureşti (circa 95%).

În celelalte oraşe din ţară problema are o anvergură mai mică, cu atât mai mult cu cât în ultimii ani au fost consolidate punctual clădiri care prezentau deficienţe, de exemplu în Ploieşti, Bacău, Galaţi, Brăila etc.

În Bucureşti sunt clădiri, din categoria celor care au acumulat de a lungul timpului efectele a două cutremure puternice şi care prezintă semne evidente de degradare, care nu au fost încă expertizate tehnic. Aceasta deşi proprietarii lor au obligaţia legală să îşi întreţină şi pună în siguranţă imobilele.

Proprietarii clădirilor existente trebuie să acţioneze în vederea expertizării tehnice a acestora de către experţi tehnici atestaţi, în scopul încadrării în clasa de risc seismic corespunzătoare şi a stabilirii, după caz, a măsurilor de intervenţie.

În acest sens, prioritatea ar trebui să fie acordată clădirilor multietajate construite înainte de 1940, care sunt în mod deosebit vulnerabile întrucât au trecut deja prin două cutremure majore.

În prezent se derulează, cu finanţare din transferuri de la bugetul de stat, programe anuale de acţiuni privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la clădirile de locuit multietajate, încadrate în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public (clădiri cu bulină roşie).

Programul este implementat cu greutate din cauza reticenţei proprietarilor de a intra în acest program şi de a accepta disconfortul inerent pe care îl presupune desfăşurarea lucrărilor de consolidare.

În vedere urgentării consolidării clădirilor de locuit încadrate în clasa I de risc seismic sunt acordate, potrivit prevederilor legale, facilităţi financiare deosebite pentru proprietarii de locuinţe, persoane fizice, după cum urmeză:

– finanţarea integrală, din alocaţii bugetare, a execuţiei lucrărilor de consolidare aferente locuinţelor proprietate privată a persoanelor fizice;

– restituirea în rate lunare egale, fără dobândă, eşalonate pe 25 de ani, a contravalorii execuţiei lucrărilor de consolidare finanţate din alocaţii bugetare;

– exceptarea proprietarilor, persoane fizice, cu venituri medii nete lunare pe membru de familie sub câştigul salarial mediu net pe economie de la restituirea contravalorii execuţiei lucrărilor de consolidare finanţate din alocaţii bugetare.

Chiar şi în aceste condiţii, multe dintre asociaţiile de proprietari refuză să intre în program. Unii proprietari se opun intervenţiilor în vederea consolidării deoarece ar pierde pe perioada lucrărilor venitul rezultat din închirierea locuinţelor. Mai mult decât atât, sunt şi proprietari care au contestat recepţia lucrărilor pentru că, în urma consolidării, a fost puţin diminuată suprafaţa utilă a locuinţelor. Acest inconvenient trebuie asumat în situaţiile în care este necesară redimensionarea structurii de rezistenţă.

În contextul celor menţionate mai sus, realizarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic ţine în primul rând de voinţa proprietarilor clădirilor.

În ceea ce priveşte consolidarea clădirilor de importanţă vitală pentru societate, a căror funcţionalitate în timpul şi imediat după producerea unui cutremur puternic trebuie să se asigure integral, a fost derulat un program finanţat dintr-un împrumut acordat de Banca Internţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare si co-finanţat de Guvernul României, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Astfel, în ultimii ani au fost consolidate şcoli, spitale, sedii ale autorităţilor publice locale etc.

În fapt, responsabilitatea organizării şi derulării acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţia de locuinţă revine primarului general în cazul municipiului Bucureşti, respectiv primarilor celorlalte municipii şi oraşe. Legea le acordă primarilor instrumentele necesare în vederea derulării procedurilor pentru creşterea gradului de siguranţă la acţiuni seismice a clădirilor de locuit existente, chiar în lipsa acordurilor proprietarilor/asociaţiilor de proprietari.

Pe măsură ce, în urma expertizării tehnice, se identifică clădiri de locuit încadrate în clasa I de risc seismic, acestea se vor include, în condiţiile legii, în programele anuale de acţiuni în vederea consolidării. Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic din alocaţii de la bugetul de stat constitue o prioritate în condiţiile în care primăriile se implică cu o mai mare responsabilitate în derularea acestora.

Pentru mai multe detalii, vedeţi anexa Circuitul informational decizional al actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor cu destinatia de locuinta”.

 

În Monitorul Oficial al României, Legea nr. 282/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente ce vizeaza, în principal, interzicerea organizării şi desfăşurării de activităţi permanente şi/sau temporare în spaţiile publice cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă şi altele asemenea, care implică aglomerări de persoane, până la finalizarea lucrărilor de intervenţie realizate în scopul creşterii nivelului de siguranţă la acţiuni seismice a construcţiei existente (nerespectarea acestei interdicţii urmând a constitui contravenţie sancţionată cu amendă, împreună cu dispunerea măsurii complementare de interzicere a emiterii autorizaţiei de funcţionare pentru spaţiul în cauză) şi, respectiv, încadrarea în sfera contravenţiei a îndepărtării panourilor de înştiinţare „Clădire expertizată tehnic încadrată în clasa I de risc seismic” (bulina roşie) înainte de începerea execuţiei lucrărilor de intervenţie.

Sus
Translate »