Felicitare Anul Nou

Cost-beneficiu pentru investitiile in infrastructura de apa

Modul de determinare a nivelului de finanțare din partea Uniunii Europene, cunoscut anterior drept calculul diferenței de finanțat, urmează să fie modificat, potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern. Aceasta va fi realizată printr-o completare adusă Metodologiei de analiză cost-beneficiu pentru investițiile în infrastructura de apă.

Astfel, va fi permisă aplicarea unui procent forfetar din veniturile nete stabilit de un stat membru pentru anumite sectoare sau subsectoare.

Înainte să aplice rata forfetară, autoritatea de audit competentă va verifica dacă aceasta a fost stabilită printr-o metodă justă, echitabilă și verificabilă, bazată pe date istorice sau criterii obiective.

Documentul are în vedere faptul că, pentru perioada 2014 – 2020, legislația prevede că determinarea nivelului de co-finanțare a UE pentru proiectele generatoare de venit va presupune trei variante:

* Aplicarea proporțională a veniturilor nete actualizate (cunoscută anterior ca metoda Diferenței de Finanțat)

* Rată forfetară

* Scăderea ratei de co-finanțare pentru o axă prioritară selectată.

În scenariul ”aplicarea proporțională a veniturilor nete actualizate”, rata de sprijin va fi calculată drept partea din investiție care nu poate fi acoperită prin veniturile nete generate de proiect, ambele exprimate la valoarea netă actualizată, mecanism cunoscut din perioada 2007-2013.

Asistența efectivă va fi calculată ca produsul costului de investiție eligibil conform “Diferenței de Finanțat” (Funding Gap), și al ratelor de co-finanțare specificate în PO relevant.

Pentru proiectele finanțate prin POIM 2014 – 2020, în cazul aplicării ratei forfetare, rata va fi stabilită de către autoritatea de management POIM în baza unei metodologii justă, echitabilă și verificabilă, bazată pe date istorice corecte și complete. Metodologia trebuie verificată de către Autoritatea de audit și notificată către Comisia Europeană, se mai arată în document.

În timp ce creșterile tarifare bazate pe metoda de stabilire a tarifului reprezintă baza de proiecție a veniturilor incrementale ale proiectului, costurile utilizate în analiza fluxului de numerar actualizat pentru calculul Diferenței de Finanțat, ar putea să nu includă elemente contabile fără efect de trezorerie, cum ar fi amortizarea și rezervele pentru situații neprevăzute.

Pe de altă parte, costurile de înlocuire care urmează a fi suportate în timpul perioadei de analiză (de ex., pentru echipamentele electro-mecanice cu o durată de viață economica mai scurtă) sunt incluse în calculul Diferenței de Finanțare, drept costuri (actualizate) de operare și întreținere.

Aceaste propuneri de modificări vin în urma deciziei Autorității de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare din cadrul Ministerului Fondurilor Europene de urgentare a aprobării proiectelor și atingere mai rapidă a rezultatelor, prin aplicarea unei rate forfetare pentru determinarea veniturilor nete generate de proiecte, ca alternativă la metoda de calculare a venitului net actualizat al operațiunii.

Autoritatea de Management a elaborat un studiu pentru fundamentarea unei rate forfetare aplicabile sub-sectoarelor de apă și apă uzată, ținând cont de specificul național și pe baza datelor istorice aferente finanțărilor anterioare, valorile estimate ale proiectelor din perioada 2014-2020 și solvabilitatea operatorilor regionali.

 

 

Citiți și:

Viitor ansamblu rezidential cu peste 660 de apartamente

Trei porturi vor fi modernizate cu circa 60 mil euro

Proiect rezidential cu mai multe corpuri de cladire, pregatit in provincie

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/ iul-aug 2019

Sus
Translate »