Oferte locuri de munca top

Cu cat isi inchiriaza statul locuintele

După mai bine de 10 ani va fi actualizat tariful de bază lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe aparţinând statului ori primăriilor, precum şi pentru locuinţele de serviciu, locuinţele de intervenţie şi căminele pentru salariaţi ale societăţilor.

Actualizarea va fi făcută pe baza ratei anuală a inflaţiei pentru perioada 2007 – 2018.

 

Ca urmare a actualizării, tariful de bază lunar al chiriei va fi următorul:

Categoria suprafeţelor Tariful de bază
(lei/mp)
Suprafaţa locuibilă 1,26875
Suprafaţa antreului, tindei, vestibulului, holului,  verandei, culoarului, bucătăriei, chicinetei, oficiului, debaralei, cămării, camerei de baie, WC 0,51354
Suprafaţa teraselor, pivniţelor, boxelor, logiilor, spălătoriilor, uscătoriilor, magaziilor din zid 0,28698
Suprafaţa garajelor 1,91823
Suprafaţa dotărilor speciale: piscină, saună, seră, cramă şi altele asemenea 1,91823
Suprafaţa anexelor gospodăreşti aferente locuinţelor din mediul rural 0,03021

 

În urma actualizării tarifelor de bază cu rata anuală a inflației aferentă perioadei 2007- 2018 a rezultat o creștere a tarifelor de bază cu 151,04% față de tarifele inițiale.

Tariful de bază lunar al chiriei (lei/mp) pentru curţile şi grădinile aferente suprafeţelor locative din comune este de 0,03021 lei/mp, pentru curţile şi grădinile aferente suprafeţelor locative din oraşe este de 0,04531 lei/mp, iar pentru cele din municipii este de 0,06042 lei/mp.

Având în vedere faptul că datele rezultate în urma actualizării tarifelor lunare de bază sunt sub forma unor numere zecimale, s-a procedat la limitarea numărului de zecimale la 5 (cinci), fără rotunjirea acestora, pentru păstrarea acurateței rezultatelor, limitarea numărului de zecimale făcându-se din rațiuni de ordin practic.

Tariful de bază lunar al chiriei propus prin proiectul de Hotărâre de Guvern este actualizat cu rata anuală a inflaţiei, calculat de la data ultimei actualizări, respectiv 31 decembrie 2006, şi până la data 31 decembrie 2018.

Tariful de bază se reduce, după caz, pentru întreaga suprafaţă locuibilă, după cum urmează:

– 15% pentru camerele situate la subsol, demisol sau în mansarde aflate direct sub acoperiş;

– 10% pentru locuinţele lipsite de instalaţii de apă, canal, electricitate sau numai de unele dintre acestea;

– 10% pentru locuinţele construite din materiale de construcţii inferioare, cum este paianta.

Nivelul maxim al chiriei nu poate depăşi:

– 10% din venitul net lunar, calculat pe ultimele 12 luni, pe familie, pentru locuințele sociale; iar pentru ceilalți chiriași

– 15% din venitul net lunar pe familie în cazul în care venitul mediu net lunar pe membru de familie nu depăşeşte salariul mediu net lunar pe economie;

– 25% din venitul net lunar pe familie în cazul în care venitul net lunar pe membru de familie se situează între venitul mediu net lunar pe economie şi dublul acestuia.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/ iul-aug 2019

Sus
Translate »