Oferte locuri de munca top

Cum au evoluat salariile din constructii

Salariul mediu net în construcții a început să se îndepărteze de cel mediu net pe economie, scăzând astfel din atractivitatea sectorului pentru atragerea forței de muncă și mai ales a celei calificate.

Potrivit celor mai recente date ale Institutului Național de Statistică, în luna noiembrie a anului trecut salariul mediu net în construcții a fost de 3.194 lei/lună, mai mic cu 6% față de cel mediu la nivelul întregii economii. Diferența a crescut cu două puncte procentuale față de precedentele trei luni.

Rămânerea în urmă a salariilor constructorilor a fost cauzată de faptul că pe perioada a 12 luni, salariul mediu net pe economie a crescut cu 7%, pe când cel din sectorul construcțiilor a crescut numai cu 5%.

La nivelul întregii economii, în luna noiembrie 2020, câştigul salarial mediu nominal brut a fost 5565 lei, mai mare cu 7,1% decât în noiembrie 2019.

La nivelul sectorului de construcții, câştigul salarial mediu nominal brut a fost 4260 lei, mai mare cu 5,0% decât în luna noiembrie 2019.

În noiembrie 2020 față de luna precedentă, cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secţiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

  • cu 11,9% în fabricarea produselor din tutun, cu 10,6% în fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, respectiv cu 10,3% în transporturi pe apă;
  • între 7,0% şi 9,0% în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a, fabricarea echipamentelor electrice, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie;
  • între 4,5% şi 7,0% în activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, înregistrǎri audio şi activităţi de editare muzicalǎ (inclusiv activităţi de difuzare şi transmitere de programe), tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi, activităţi de poştă şi de curier, fabricarea produselor textile;
  • între 2,5% şi 4,0% în activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, fabricarea de mobilă, telecomunicaţii, alte activităţi industriale n.c.a., cercetare-dezvoltare, colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile (inclusiv activităţi şi servicii de decontaminare).

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secţiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

  • cu 5,2% în activităţi de spectacole, culturale şi recreative, respectiv cu 4,6% în fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice;
  • între 1,5% şi 3,5% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, industria metalurgică, hoteluri şi restaurante, transporturi aeriene, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), fabricarea băuturilor.

În sectorul bugetar s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă în sănătate şi asistenţă socială (+1,9%), respectiv în învăţământ (+1,3% ca urmare a acordării sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice).

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus
Translate »