Oferte locuri de munca top

Cum beneficiati de reducerea de 10% pentru impozitele persoanelor fizice

Cei care realizează venituri din activități independente, din chirii, din activități agricole, silvicultură și piscicultură beneficiază de o bonificație de 10% privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate.

Astfel, dacă își achită integral, până la data 30 iunie 2020 inclusiv, toate obligațiile privind plata impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate, reprezentând obligații fiscale anuale pentru anul 2019, beneficiază de o bonificație de 5% din aceste sume.

În plus, dacă fac plățile prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, mai beneficiază de o bonificaţie suplimentară de 5%.

Bonificaţia se determină de contribuabil şi se evidenţiază în mod distinct în declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoane fizice, sub rezerva verificării ulterioare.

Totodată, contribuabilul determină obligațiile fiscale de plată, prin diminuarea cu valoarea bonificației a obligațiilor fiscale datorate.

Ca urmare, ANAF a modificat formularul “Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”, precum şi instrucţiunile de completare a acestuia.

Modificările vizează, în principal:

– introducerea la Capitolul I, după căsuța referitoare la rectificarea acestuia, a unor căsuțe distincte, în vederea aplicării bonificațiilor, prin care să se faciliteze contribuabililor numai completarea rubricilor corespunzătoare din formular, în funcție de categoria din care fac parte (contribuabili care au obligația definitivării obligațiilor pentru anul 2019, contribuabili care au obținut venituri anuale pentru care aveau obligația depunerii numai a declarației unice estimative, contribuabili care au optat pentru plata contribuțiilor sociale în anul 2019);

– introducerea la secţiunea 5 de la Capitolul I din formular a unor subsecţiuni și rubrici noi prin care sunt evidenţiate în mod distinct atât bonificaţiile, cât şi obligaţiile fiscale de plată, potrivit legii.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2020

Sus
Translate »