Oferte locuri de munca top

Cum devin prosumatorii participanti in piata energiei

Un pas important urmează să fie făcut pentru cei care doresc să producă și să livreze energie din surse regenerabile. În mod oficial, prosumatorii vor deveni participanți în piața energiei, conform unui proiect de ordin al Agenției Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.

Astfel, Regulile comerciale privind colectarea, agregarea și transmiterea valorilor măsurate, aprobate la mijlocul anului 2018, se vor aplica și prosumatorilor.

Conform documentului, agregarea valorilor măsurate și a valorilor măsurate aprobate se realizează astfel:

  1. a) energia electrică produsă este înregistrată ca fiind producție aferentă furnizorului care își asumă responsabilitatea financiară pentru plata dezechilibrelor acestora;
  2. b) energia electrică produsă nu este inclusă în categoria de informații care privesc producția aferentă fiecărui producător, pe fiecare ID.

Acest lucru este valabil pentru prosumatorii care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum și încheie contracte de vânzare-cumpărare a energie electrice în temeiul contractului-cadru aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 227/2018, precum și pentru clienții casnici deținători ai unor capacități de producere a energiei electrice, respectiv electrice și termice în cogenerare, conectate la rețea, cu putere electrică mai mică de 100 kW.

Redăm în continuare articolele de lege aferente:

* art. 9 lit. d) pct. (i)

În termen de 9 zile lucrătoare de la începutul lunii următoare lunii de livrare, pe baza Valorii Măsurate aferente producţiei, consumului, energiei electrice livrate către alte reţele şi energiei electrice primite din alte reţele, Operator de Rețea:
(i) determină, conform reglementărilor aplicabile, următoarele Valori Măsurate agregate aferente zonei proprii de licenţă:
1. consumul aferent fiecărui furnizor, pe fiecare ID;
2. producţia aferentă fiecărui producător, pe fiecare ID;
3. valorile agregate ale consumului, respectiv producţiei aferente fiecărei PRE, pe fiecare ID;
4. consumul, respectiv producţia netă pe fiecare ID;
5. CPT al reţelei, pe fiecare ID;

* art. 9 lit. e) pct. (i)

În termen de 12 zile lucrătoare de la începutul lunii următoare lunii de livrare, pe baza VM agregate pe zonă de licenţă primite de la Operatorul de Rețea, OMEPA:
(i) determină următoarele VM agregate la nivel naţional:
1. producţia aferentă fiecărui producător, pe fiecare ID;
2. consumul aferent fiecărui furnizor, pe fiecare ID;
3. valorile agregate ale producţiei, aferente fiecărei PRE, pe fiecare ID;
4. valorile agregate ale consumului, aferente fiecărei PRE, pe fiecare ID;

* art. 10 lit.e) pct. (i)

În termen de 22 zile lucrătoare de la începutul lunii următoare lunii de livrare, pe baza VMA aferente producţiei, consumului, energiei electrice livrate către alte reţele şi energiei electrice primite din alte reţele, Operator de Rețea:
(i) determină, conform reglementărilor aplicabile, următoarele VMA agregate aferente zonei proprii de licenţă:
1. consumul aferent fiecărui furnizor, pe fiecare ID;
2. producţia aferentă fiecărui producător, pe fiecare ID;
3. valorile agregate ale consumului, respectiv producţiei aferente fiecărei PRE, pe fiecare ID;
4. consumul, respectiv producţia netă pe fiecare ID;
5. CPT al reţelei, pe fiecare ID;

* art. 10 lit. f) pct. (i)

În termen de 28 zile lucrătoare de la începutul lunii următoare lunii de livrare, pe baza VMA agregate pe zonă de licenţă primite de la OR, OMEPA:
(i) determină următoarele VMA agregate la nivel naţional:
1. producţia aferentă fiecărui producător, pe fiecare ID;
2. consumul aferent fiecărui furnizor, pe fiecare ID;
3. valorile agregate ale producţiei, aferente fiecărei PRE, pe fiecare ID;
4. valorile agregate ale consumului, aferente fiecărei PRE, pe fiecare ID;

* art. 11

Agregarea VM/VMA pe zone de licenţă se realizează de către Operatorul de Rețea astfel:
a) producţia unui producător este egală cu suma tuturor VM/VMA în punctele de delimitare ale unităţilor de producţie aparţinând respectivului producător, racordate la reţeaua OR;
b) producţia unei UD este egală cu suma tuturor VM/VMA în punctele de delimitare ale unităţilor de producţie racordate la reţeaua OR, care intră în componenţa respectivei UD în situaţia în care dintr-o UD fac parte mai multe grupuri generatoare;
c) consumul unui furnizor este egal cu suma tuturor VM/VMA în punctele de delimitare ale locurilor de consum racordate la reţeaua OR, aflate în portofoliul respectivului furnizor;
d) producţia agregată aferentă unei PRE este egală cu suma producţiilor agregate ale producătorilor pentru care respectiva PRE şi-a asumat responsabilitatea echilibrării, corespunzătoare zonei de licenţă a OR;
e) consumul agregat aferent unei PRE este egal cu suma consumurilor agregate ale furnizorilor pentru care respectiva PRE şi-a asumat responsabilitatea echilibrării, corespunzătoare zonei de licenţă a OR;
f) producţia netă este egală cu suma producţiilor determinate conform lit. a);
g) consumul net este egal cu suma consumurilor determinate conform lit. c);
h) energia electrică livrată altor OR este egală cu suma tuturor VM/VMA care prevede un schimb de energie electrică dinspre reţeaua electrică a OR, respectiv către alte reţele electrice; în cazul OTS, aceasta include şi exporturile;
i) energia electrică primită de la alţi OR este egală cu suma tuturor VM/VMA care prevede un schimb de energie electrică dinspre alte reţele electrice către reţeaua electrică a OR respectiv; în cazul OTS, aceasta include şi importurile.

 

 

 

Citiți și:

Amplu proiect turistic, in pregatire, pe un teren de peste 66 mii mp

Aproape 15 mil euro pentru modernizarea a peste 4 km de bulevard

Viitor complex sportiv in Capitala

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.2/ aprilie 2019

Sus
Translate »