Oferte locuri de munca top

Cum pot fi accesate granturile nerambursabile pentru IMM-uri

Cum pot fi accesate granturile nerambursabile pentru întreprinderile mici și mijlocii, în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia Covid-19, este prevăzut în Ghidul solicitantului.

Ghidul lansat în consultare publică prevede:

Completarea cererii de finanțare

Pentru a propune proiectul în vederea finanțării, solicitantul va trebui să completeze în limba română cererea de finanțare în sistemul electronic MySMIS, în cadrul apelului aferent prezentului ghid al solicitantului.

Anexele se vor încărca și transmite tot prin sistemul informatic MySMIS 2014. Transmiterea unei Cereri de Finanțare reprezintă o confirmare a faptului că, dacă finanțarea se acordă, solicitantul se angajează să implementeze proiectul în condițiile descrise în Cererea de Finanțare și în concordanță cu condițiile stabilite în Contractul de Finanțare.

Finanțarea

În cadrul acestui ghid se va finanța un singur proiect cu 4 operațiuni:

* Asistență tehnică pentru gestionarea procesului de selecție, contractare, autorizare cheltuieli, plată și monitorizare (inclusiv pentru crearea și administrarea platformei IT și implementare schemă de ajutor de stat;

* Microgrant în sumă fixă pentru capital de lucru, sub formă de cost unitar (2.000 euro/beneficiar);

* Granturi pentru capital de lucru, sub forma de cost unitar (15% din cifra de afaceri pe anul 2019);

* Granturi pentru investiții în activități productive (50.000 euro – 200.000 euro).

Activități eligibile

Pentru primul tip de operațiuni prezentat mai sus, activitățile eligibile sunt:

* Achiziția de servicii de informare și publicitate a proiectului conform manualului de identitate vizuală;

* Achiziția de echipamente IT&C și echipamente și instalații conexe necesare pentru funcționarea platformei de evaluare și contractare proiecte, inclusiv servicii de instalare și punere în funcțiune (dacă nu sunt incluse în costul de achiziție al echipamentelor);

* Selectarea băncilor care vor fi implicate in fluxul de derulare a operațiunilor de efectuare a plăților către beneficiarii schemei de ajutor de stat;

* Achiziția de licențe software specifice funcționării platformei de evaluare și contractare proiecte (inclusiv dezvoltare/actualizare cod);

* Achiziția de servicii pentru auditare intermediară / finală a proiectului;

* Activitatea echipelor de proiect (cheltuieli salariale, cheltuieli de deplasare, dacă este cazul).

* Activitatea echipelor de implementare (cheltuieli salariale, cheltuieli de deplasare, dacă este cazul).

Pentru restul operațiunilor, beneficiarul va avea rolul de gestionare a  procesului de selecție, contractare, autorizare cheltuieli, plată și monitorizare a proiectelor de ajutor de stat iar activitățile eligibile vor fi asigurate în cadrul primului tip de operațiune.

Fondurile programului

Alocarea indicativă pentru acest apel este de 655.565.144 euro (550.000.000 euro FEDR la care se adaugă 105.565.144 de la bugetul de stat) repartizată pe următoarele forme de sprijin pentru:

  • Asistență tehnică pentru gestionarea procesului de selecție, contractare și monitorizare (inclusiv pentru crearea și administrarea platformei IT și implementare schemă de ajutor de stat – 10.990.467,20 euro (9.200.000,00 euro FEDR și 1.790.467,31 euro BS);
  • schema de ajutor de stat pentru beneficiari finali:
  • MICROGRANT  în sumă fixă pentru capital de lucru, sub formă de cost unitar – 100.000.000 euro (83.708.906 euro FEDR și 16.291.093,55 euro FEDR);
  • Granturi pentru capital de lucru, sub forma de cost unitar – 298.654.003,03     euro (250.000.000,00 euro FEDR 48.654.003,03 euro BS);
  • Granturi pentru investiții în activități productive: echivalentul în lei a  245.920.673,77 euro (207.091.093,70 euro FEDR și 38.829.580,07 euro BS).

Ajutorul se acordă solicitantului/partenerului sub formă de finanțare nerambursabilă în două cazuri:

* Dacă solicitantul/partenerul este finanțat integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și de sănătate valoarea finanțării nerambursabile este de 100% din cheltuielile eligibile.

* Dacă solicitantul este finanțat atât de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și de sănătate, cât și din fonduri proprii, precum și dacă este finanțat doar din fonduri proprii, valoarea finanțării nerambursabile este de 98% din cheltuielile eligibile, iar 2% reprezintă rata de cofinanțare eligibilă a solicitantului.

Rata de cofinanțare:

* Microgrant – 0%;

* Granturi pentru capital de lucru – minim 15% din valoarea grantului;

* Granturile pentru investiții în activități productive – minim 30% din valoarea grantului pentru regiunea București – Ilfov, minim 15% din valoarea grantului pentru restul regiunilor (beneficiarii se vor împărți astfel: pentru București-Ilfov 15%, iar pentru cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate 85%);

Durata de implementare a proiectului

Durata maximă de implementare a proiectului (inclusiv realizarea cheltuielilor și depunerea cererilor de rambursare) este de cel mult 36 de luni și se stabilește de solicitant în funcție de complexitatea proiectului.

Perioada de implementare a proiectului se poate majora peste durata de 36 luni, în baza unei justificări temeinice a beneficiarului, rezultată din procesul de implementare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023.

 

Descărcați aici Ghidului Solicitantului aferent 3.1.1. Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19

 

 

 

 

Citiți și:

Proiectul pentru un amplu ansamblu mixt in Capitala, in curs de aprobare

Cat costa manopera pentru hidroizolatii bituminoase si sintetice

Statie de betoane, pentru o firma de constructii din provincie

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2020

Sus
Translate »