Oferte locuri de munca top

Cum s-a modificat legislatia UE antidumping

Principala modificare în legislația UE antidumping și antisubvenții o reprezintă noua metodă de calcul al dumpingului în cazul anchetelor antidumping privind importurile din țări membre ale Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), care vizează prețuri și costuri denaturate prin intervenția statului.

Parlamentul European și Consiliul au convenit luna aceasta să modifice legislația UE antidumping și antisubvenții.

Modificările nu vizează vreo țară anume. În plus, față de noua metodă de calcul al dumpingului, se vor formula dispoziții tranzitorii pentru măsurile de apărare comercială existente și pentru anchetele în curs.

Se va schimba și felul în care UE anchetează subvențiile din partea guvernelor țărilor terțe care acordă propriilor producători-exportatori un avantaj neloial în detrimentul producătorilor din UE.

Ce sunt și cum se calculează taxele antidumping?

Normele OMC permit UE să impună taxe antidumping asupra produselor din țări din afara UE dacă ancheta demonstrează că ele intră în UE la prețuri de dumping (prețuri care sunt inferioare valorii normale și care au efect economic negativ), cauzând un prejudiciu industriei din UE.

Prin normele standard aplicabile în condiții normale de piață, dumpingul se calculează comparând prețul de export al unui produs către UE cu prețurile sau costurile produsului pe piața internă a țării exportatoare.

Care va fi noua metodă de calcul al marjelor de dumping și ce țări vor fi afectate?

Pentru membri OMC, marja de dumping se calculează de obicei conform normelor sus-menționate. Însă prețurile interne și costurile pot fi distorsionate din cauza ingerinței statului. situație în care nu reprezintă un termen de comparație adecvat față de prețul de export. Când distorsiunile fac imposibilă folosirea prețurilor sau costurilor interne, noua metodă prevede alte repere care să reflecte costurile de producție și de vânzare nedistorsionate. S-ar putea utiliza valori de referință sau costuri de producție și de vânzare echivalente dintr-o țară reprezentativă adecvată, cu un nivel de dezvoltare economică similar celui din țara exportatoare. Cu ajutorul noii metode, Comisia va putea să stabilească amploarea reală a dumpingului atunci când apar distorsiuni.

Nu există o listă a țărilor cărora li se aplică noua metodă, ea urmând a fi utilizată în cazurile de dumping constatate pe fundal de distorsiuni semnificative în țara exportatoare, care afectează prețurile și costurile.

Ce tip de intervenție a statului afectează fiabilitatea prețurilor și a costurilor într-o țară exportatoare?

Se poate vorbi despre o intervenție a statului când piața conține multe întreprinderi aflate în proprietatea, sub controlul sau sub îndrumarea autorităților din țara exportatoare. Intervenția apare și când statul e prezent în întreprinderi, permițând influențarea prețurilor sau a costurilor ori urmărirea unor obiective politice. În aceeași categorie intră și politicile publice care favorizează furnizorii interni sau accesul exportatorilor la finanțare în funcție de obiectivele de politică publică.

Noua metodă permite folosirea costurilor din țara exportatoare la calculul dumpingului?

Se recurge la costurile interne din țara exportatoare atunci când nu sunt distorsionate prin intervenția statului. Legislația este neechivocă: noua metodă nu se bazează pe costuri distorsionate. Acesta a fost un deziderat-cheie al procesului de elaborare a legislației.

Cum ar urma să decidă Comisia dacă economia unei țări este distorsionată?

Comisia intenționează să redacteze și să publice rapoarte care descriu circumstanțele specifice ale pieței din orice țară sau sector dat și care, împreună cu elementele de fundamentare, ar urma să intre în componența tuturor anchetelor antidumping privind respectiva țară sau respectivul sector, fiind puse la dispoziția publicului. Industria din UE ar putea, de asemenea, să utilizeze informațiile din aceste rapoarte pentru a depune o plângere sau o cerere de reexaminare. 

Noua metodă va ține cont de standardele sociale și de mediu deficitare?

Pentru prima dată, standardele sociale și de mediu vor conta în contextul apărării comerciale. Când Comisia va avea de ales între țări reprezentative adecvate cu nivel de dezvoltare economică similar celui din țara exportatoare care face obiectul anchetei, se va ține cont de nivelul protecției sociale și de mediu.

Când intră în vigoare modificările? Vizează ele toate cazurile antidumping?

Acordul a fost obținut în cadrul unui „trilog” între Parlament, Consiliu și Comisie la 3 octombrie 2017. Pentru ca modificările să intre în vigoare, Parlamentul European și Consiliul au de urmat anumite proceduri instituționale. După ce colegislatorii fac demersurile cuvenite, legislația se va publica în Jurnalul Oficial al UE. Se preconizează publicarea înainte de sfârșitul anului.

Modificările vor fi introduse transparent și ordonat, fără să afecteze cazurile de apărare comercială în curs. Noua metodă se va aplica doar cazurilor inițiate după data intrării în vigoare a dispozițiilor modificate, urmând ca anchetele antidumping aflate în desfășurare la această dată să se mențină sub incidența dispozițiilor actuale.

La reexaminările intermediare ale măsurilor de apărare comercială în vigoare se va aplica noua metodă numai din momentul următoarei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor respective. În plus, legislația prevede clar că, în lipsa altor modificări ale circumstanțelor, măsurile existente nu trebuie reexaminate doar pentru că s-a adoptat o nouă metodă de calcul.

Modificările acordă „statutul de economie de piață” oricărei țări?

Modificările nu fac să se acorde „statutul de economie de piață” niciunei țări. Propunerea vizează introducerea unei metode de calcul care să țină seama de schimbările mediului comercial mondial, precum și de evoluțiile cadrului juridic al OMC.

În ce relație se află modificările convenite acum și pachetul de măsuri de modernizare adoptat de Comisie în 2013?

Sunt două chestiuni separate, iar modificările convenite acum nu înlocuiesc propunerea de modernizare a instrumentelor de apărare comercială (IAC), adoptată de Comisie în aprilie 2013.

Propunerea de modernizare nu vizează nicio modificare a metodei de calcul al dumpingului. Propunerea de modernizare vizează o mai mare transparență, proceduri mai rapide și aplicare mai eficace și propune modificări ale aplicării regulii taxei celei mai mici în anumite circumstanțe bine definite.

Propunerea de modernizare face în prezent obiectul unor discuții sub formă de trilog. Urmând concluziile Consiliului European din iunie, Comisia solicită Parlamentului și Consiliului să adopte rapid aceste schimbări pentru modernizarea instrumentelor noastre de apărare comercială.

Ce se va schimba în legislația antisubvenție a UE?

Experiența a demonstrat că nivelul real al subvențiilor nu este întotdeauna clar atunci când sunt lansate anchetele antisubvenție. Se constată adesea că exportatorii beneficiază de subvenții care nu ar fi putut fi cunoscute înainte de realizarea anchetei. Totuși, aceste subvenții acordă în mod clar un avantaj neloial care permite exportatorilor să-și vândă produsele la prețuri prejudiciabile pentru industria din UE. Modificările propuse vor garanta că subvențiile suplimentare constatate în timpul anchetei se pot reflecta corect în calculul măsurii antisubvenție.

Sarcina probei va fi transferată de la Comisie la industria UE?

Nu. Modificările nu impun nicio sarcină suplimentară asupra industriei din UE la utilizarea instrumentelor. Comisiei îi revine sarcina suplimentară de a stabili dacă există distorsiuni semnificative într-o anumită țară. Când formulează o cerere de deschidere a unei anchete antidumping, industria din UE va putea să ia rapoartele detaliate de țară și de sector ale Comisiei drept dovadă a faptului că există distorsiuni.

Revista – Rasfoieste revista ARENA Constructiilor , editia octombrie (click aici)

TopJobs  –  Oferte locuri de munca in constructii (click aici)

Newsletter – Primesti gratuit stirile ARENA Constructiilor ! click aici!

Sus
Translate »