Erdbewegung-Osteuropa

Cum se aplica art. 71 din OUG 114/2018 pentru contractele nesemnate

Au fost clarificate nelămuririle în legătură cu aplicarea prevederilor articolului 71 din OUG 114/2018 pentru proiectele finanțate din fonduri europene prin Programul Operațional Regional 2014-2020, referitor la modalitatea de abordare în cazul proiectelor aflate în proces de evaluare, selecție sau contractare.

Clarificările au fost aduse, în cadrul unei instrucțiuni, de către șeful autorității de management pentru POR, Luminița Zezeanu.

Astfel, pentru apelurile de proiecte lansate în cadrul POR 2014-2020 pentru care mai sunt proiecte în procesul de evaluare, selecție și contractare care prevăd realizarea de obiective de infrastructură, organismul intermediar va solicita actualizarea estimărilor bugetare legate de valoarea preconizată a achizițiilor efectuate /care urmează să fie efectuate, a devizului general. Vor fi luate în considerare exclusiv prevederile art. 71 din OUG 114/2018.

Această actualizare se va realiza cu prima solicitare de clarificări ce se impune asupra proiectului, în oricare etapă a procesului de evaluare, selecție și contractare.

Pentru acest aspect nu se va solicita o clarificarea suplimentară în etapele procesului de evaluare, selecție și precontractare care să contravină prevederilor specific aplicabil, ci se vor utiliza numărul de clarificări disponibile în procesul existent.

Astfel, dacă etapa de verificarea a conformității administrative și eligibilității are epuizat numărul de clarificări posibil conform ghidului specific aplicabil, grila se încheia cu observații, iar actualizarea se va solicita în etapa următoare.

Actualizarea bugetului proiectului și/sau a celorlalte documente relevante în baza prevederilor art. 71 din OUG 114/2018 nu trebuie să încalce criteriile de eligibilitate legate de valoarea eligibilă și/sau valoarea totală a proiectelor. Actualizarea respectivă se realizează în limitele criteriilor de eligibilitate existente, cheltuielile în cauză putându-se încadra la secțiunea de cheltuieli eligibile în limita criteriilor din ghidul specific aplicabil. În cazul în care acest lucru nu este posibil, proiectul devine neeligibil.

Pentru contractele aflate în contractare la nivelul MDRAP, pentru cele care se solicită clarificări aferente etapei de contractare, organismul intermediar va proceda inclusiv la solicitarea actualizării bugetare generate de aplicarea prevederilor art. 71.

ART. 71 (1) din OUG 114/2018 ”Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră.

 

 

Citiți și:

In Capitala va incepe construirea unui ansamblu cu peste 220 de apartamente

50 mil lei pentru extinderea a doua strazi, din bugetul local

Va creste oferta de spatii logistice

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.1/ martie 2019

Sus
Translate »