Oferte locuri de munca top

Cum se obtin avizele tehnice in Programul Termoficare

A fost stabilit modul prin care vor fi obținute avizele tehnice în ceea ce privește eficiența energetică în cadrul Programului Termoficare. Regulamentul de emitere a avizelor tehnice a intrat în vigoare prin publicarea sa în Monitorul Oficial (document atașat la finalul articolului).

Astfel, noul Regulament stabilește etapele necesare a fi parcurse și condițiile impuse în vederea emiterii, de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, cerințele privind conținutul documentației tehnice depuse la ANRE, precum și condițiile privind clasarea unei cereri de emitere a avizului.

Condițiile generale privind cererea de emitere a avizului

Avizul tehnic privind eficiența energetică se emite de către ANRE la cererea beneficiarilor dintr-o UAT, referitor la eficiența energetică a unui proiect de modernizare, reabilitare, retehnologizare și extindere sau înființare a SACET, măsurată prin valorile economiei de energie și ale reducerii emisiilor de GES estimate a fi realizate prin implementarea proiectului.

Avizele se emit numai pentru proiecte de investiții în instalații din componența SACET.

Pentru obținerea avizului, solicitantul trebuie să înainteze ANRE o cerere, împreună cu documentația tehnico-economică a proiectului.

Documentația tehnico-economică trebuie să includă, pentru fiecare proiect:

* strategia de alimentare cu energie termică a localității;

* hotărârea AAPL de aprobare a strategiei de alimentare cu energie termică a localității;

* studiul de fezabilitate al proiectului;

* hotărârea AAPL de aprobare a studiului de fezabilitate al proiectului;

* fișa privind eficiența investiției, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, având anexat un memoriu tehnico-economic, documente asumate prin semnătură de către reprezentantul legal al AAPL.

Documentația se transmite prin poștă sau se depune de către solicitant direct la sediul central al ANRE, atât în format material, cât și în format electronic.

Avizele tehnice privind eficiența energetică emise de ANRE anterior intrării în vigoare a legii aplicabile își păstrează valabilitatea și vor fi completate, printr-un aviz de completare, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării beneficiarului, care evidențiază reducerea corespunzătoare a emisiilor de GES estimată a fi obținută prin implementarea proiectului.

 

Descărcați aici Regulamentul de emitere a avizelor tehnice privind eficiența energetică în cadrul Programului Termoficare

 

 

 

 

 

Citiți și:

Vor fi refacute documentatiile de atribuire pentru un contract de peste 74 mil euro

Trei blocuri, cu 12 niveluri, vor fi construite de investitori straini

Insolventa, acceptata de Tribunal

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/nov – dec 2019

Sus
Translate »